Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Friday, July 31, 2009

Kemisterna har fått nog

networkmadashell1.jpgMarc Morano rapporterar:

An outpouring of skeptical scientists who are members of the American Chemical Society (ACS) are revolting against the group’s editor-in-chief — with some demanding he be removed — after an editorial appeared claiming “the science of anthropogenic climate change is becoming increasingly well established.”

The editorial claimed the “consensus” view was growing “increasingly difficult to challenge, despite the efforts of diehard climate-change deniers.” The editor now admits he is “startled” by the negative reaction from the group’s scientific members. The American Chemical Society bills itself as the “world’s largest scientific society.”

The June 22, 2009 editorial in Chemical and Engineering News by editor in chief Rudy Baum, is facing widespread blowback and condemnation from American Chemical Society member scientists. Baum concluded his editorial by stating that “deniers” are attempting to “derail meaningful efforts to respond to global climate change.”

Dozens of letters from ACS members were published on July 27, 2009 castigating Baum, with some scientists calling for his replacement as editor-in-chief.

The editorial was met with a swift, passionate and scientific rebuke from Baum’s colleagues. Virtually all of the letters published on July 27 in castigated Baum’s climate science views. Scientists rebuked Baum’s use of the word “deniers” because of the terms “association with Holocaust deniers.” In addition, the scientists called Baum’s editorial: “disgusting”; “a disgrace”; “filled with misinformation”; “unworthy of a scientific periodical” and “pap.”

One outraged ACS member wrote to Baum: “When all is said and done, and you and your kind are proven wrong (again), you will have moved on to be an unthinking urn for another rat pleading catastrophe. You will be removed. I promise.”

[...]
Läs allt på Climate Depot.


I Anthony Watts post om detta skrev signaturen Smokey denna kommentar, apropå förslag om vilken position American Chemical Society bör ta:
AGW does not have to be disproved by skeptics. Rather, the purveyors of the CO2=AGW hypothesis must be able to falsify the long accepted theory of natural climate variability.

Otherwise, mainstream theorists would have to falsify every crackpot hypothesis that comes along. It would be like saying that I have a hypothesis that gravity will reverse, and we will all fly off the Earth.

It’s not up to the mainstream scientists who accept the theory of gravity to disprove every wacky hypothesis. It is up to the promoters of the AGW hypothesis to falsify the theory of natural climate change. So far, they have failed.

Ja, CO2- och temperaturdata saknar över olika tidsintervall korrelation indikerande orsak-verkan-koppling där CO2 styr temperatur. Man har hänvisat till en konstruktion med olika påverkansfaktorer förklarande temperaturnedgång 1945 till 1975-talet och temperaturuppgång mellan 1975 och 2000. Men i den söker man inte ens förklara likartad temperaturvariation före 1945 (som man f ö sökte eliminera i fusk-temperaturgrafen "hockeyklubban") och den förlorade i trovärdighet när dessa förändringar knöts till oscillation i cykliska mönster av havsströmmar, särskilt PDO, liksom när empiri visade annan påverkan av stoftpartiklar än man angett.


(Bild: Scen med Howard Beale ur filmen Network)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klimat i media: Debattartikel i TA; debattartikel i SvD; FN-chef har glödlampsfokus i SDS
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

6 comments:

 1. Du menar "några få kemister har fått nog". ACS har 160 000 medlemmar så du lär kunna hitta några som protesterar mot precis vad som helst.

  "AGW does not have to be disproved by skeptics. Rather, the purveyors of the CO2=AGW hypothesis must be able to falsify the long accepted theory of natural climate variability."

  Hur skall man ta en snubbe som skriver något sådant på allvar? Det finns ingen motsägelse mellan att klimatet kan variera naturligt och att det även kan påverkas av våra utsläpp.

  ReplyDelete
 2. Det som får en varningsklocka att ringa hos mig är att ni som ifrågasätter klimatforskningen använder samma sätt att argumentera som missnöjespartier. Mycket av det ni framför bygger på argumentationen att etablisemanget bara vill ha en åsikt och att de som har en avvikande åsikt förföljs.
  Att "rösta" på t ex Stockholmsinitiativet innebär att man gör upp med den sittande korrupta makten och återinför "sunt förnuft". Självklart vill ni inte kallas för skeptiker utan för realister.

  Jag har skrivit mil till Stockholmsinitiativet för att få veta hur verksamhetn är organiserad och hur den styrs. Svaret påverkar mig mycket i min inställning till de fakta som ni väljer ut och lyfter fram.
  Vänlige Thomas

  ReplyDelete
 3. Vad finns det för vetenskapliga belägg för att mänskliga utsläpp av koldioxid leder till något som kan beskrivas som farlig global uppvärmning?

  Det finns inga, allt bygger på ovaliderade klimatmodeller, vilken jättebluff!

  ReplyDelete
 4. Thomas Palm,

  Jag är rädd att du missar poängen. Ingen förnekar att våra utsläpp av CO2 kan påverka klimatet. Frågan är hur mycket? Är det över huvud taget mätbart? Och i så fall, var finns empirin som stöder den hypotesen? Korrelationen mellan CO2 och temperatur under 1900-talet ligger på ca 0,5 vilket knappast stöder hypotesen. Iskärnorna har extremt god korrelation, men tidsglappet pekar åt att kausaliteten går i motsatt riktning. Var är empirin som stöder hypotesen? Angrepp ad hominem räknas endast som empiri inom psykologin.

  ReplyDelete
 5. [del 1/2]

  Thomas Palm.

  "Några få". Liknar inte detta vad som på redaktioner brukar kallas folkstorm, även om det bara är dussintals protester? Finns det vidare någon anledning att tro att dessa medlemmar avviker från medelamerikanen, som enligt Gallup bland ett stort antal frågor ser klimatfrågan som minst viktig? Sen verkar ju i olika sammanhang kommentarer till artiklar i ämnet kritiker av förstärkt antropogen uppvärmning vara i flertal. Visst är inte det bevis för något och visst kan samtidigt en tystare majoritet vara oroliga och inte anse klimatfrågan är en bluff. Men man kan ju notera att bland forskare och klimatforskare också "skeptiker" till förstärkt uppvärmning är i hög grad förekommande (nästan hälften i Bray och von Storch (2007) ansåg människan inte dominerar klimatförändring).

  [Meta: Att du beskriver detta som att protestera mot "vad som helst" -- d v s vilken knäpp åsikt som helst -- visar att du, som vanligt, gärna för en oseriös debatt där du säkert när som helst kan göra jämförelser med förnekelse av månlandning. Inte sant? Du vet dock att otaliga forskare som klimatforskat är skeptiker till och inte tror på förstärkt antropogen växthuseffekt, och din debattstil lär läsare ta för vad den är.]

  Din kritik av "Smokeys" mening antar jag även kan bottna i det att vetenskapliga teorier inte bevisas utan befästs genom att vara robusta mot kritik. Dock kan inte vad som helst bli en teori bara för att det påstås, utan det måste ju -- givet att relevanta data finns att tillgå -- finnas empiri som talar för teorin. T ex Svensmark har sådant, men IPCC:s förstärkta antropogena växthuseffekt saknar tydligt stöd i observationsobjektet klimatet (jag väljer att skriva förstärkt effekt och förnekar inte att dubbel halt CO2 utan förstärkning ger någon grad C växthuseffekt; IPCC och de flesta "skeptiker" delar här åsikt).

  Frågan är om inte förstärkt antropogen växthuseffekt som bäst varit en hypotes (inte teori), saknande nämnda stöd i några data som normalt är ett krav. Att vetenskapssamhället godtagit hypotesen som teori beror på politik (*). Denna påstådda teori om förstärkt antropogen växthuseffekt har bara kunnat hänvisa till korrelation mellan ökad CO2-halt och markant temperaturuppgång mellan cirka 1975 och 2000 (förutom t ex Al Gores i filmen The Inconvenient Truth felaktiga påstående "When there is more carbon dioxide in the atmosphere, the temperature gets warmer" om orsaksriktning för samvariation mellan temperatur och CO2 de senaste istidscyklerna). Kraftig förstärkt temperatureffekt återfinns inte heller i historiska/geologiska data.

  Det som “möjliggjort” att kalla AGW för teori är, istället för empiri, matchning av påstådd förstärkningseffekt med utfall i klimatmodellers framtidsprojektion. Det är dock modeller i vilka stabilitet och förstärkning designats. Sedan start har de missat havsströmmar samt inte förstått de helt avgörande molnen, vilket erkänns av IPCC och gör klimatmodellerna strikt sett odugliga (även annat gör dem värdelösa). I den undersökningen av världens klimatforskares åsikter som professorerna Dennis Bray och Hans von Storch gjorde angav endast högst 3 av 10 att klimatmodeller duger till att visa framtida klimat (bloggade länk och tabeller en bit in i detta inlägg).

  ReplyDelete
 6. [del2/2]

  Alarmistisk AGW-teori är alltså byggd på ett konstruerat (antropogent) rundgångsresonemang mellan en framtidsmodell (som enligt gängse krav för modellering knappast är en modell) och påståendet att förstärkning sker när jordens temperatur påverkas. Detta trots att temperaturpåverkan (inkl CO2) i historiska och geologiska data inte visat sådan förstärkning. (Här, förresten, i bl a Science publicerad CO2-halt resp temperatur för s a s geologisk tid.)

  IPCC:s förstärkta antropogena växthuseffekt borde alltså ha avfärdats som teori i brist på stöd; den kan anses falsifierad av historiska data.

  Smokeys åsikt att man bör passa sig för såna här tricks -- en påstådd sak stödd på spekulativ framtidsprojektion, men utan stöd i tillgängliga relevanta data -- håller jag med om. Man kan t ex med helt snarlik alarmism (extrapolering) visa att ett magnetiskt polskifte sker inom om några decennier, snarare än en annan förekommande alarmism om att det sker inom ett par hundra år (senast polskifte skedde var för cirka 0.7 milj år sedan och vissa befarar en katastrof när det sker ), men magnetismen har just stor naturlig variation.

  Att det, som du skriver, “[inte finns någon] motsägelse mellan att klimatet kan variera naturligt och att det även kan påverkas av våra utsläpp” håller jag med dig om. (Minns att vi diskuterade detta 2001-2002.) Men vetenskapligt är det viktigt (jämte t ex att Hansens modeller 1989 är utanför konfidensintervall) att antropogen effekt inte återfinns i variation senaste århundrade eller en för denna hypotes relevant förstärkt växthuseffekt i någon historisk eller geologisk tidsskala. Utan sådant blir förstärkt antropogen växthuseffekt en s a s "hypotes i luften".

  Men till detta ska läggas att empiriskt stöd för förstärkt antropogen växthuseffekt, och således denna hypotes styrka, försvagas av att vi upptäckt annat som förklarar uppmätt variation (påpekade jag 2001-2002). Således har 5 procent minskad molnighet mellan 1993 och 2001, påverkande albedo och marktemperatur, samt upptäckt av hur havsströmmar orsakat cykliska temperaturtrend minskat det i variation (temperaturökning senaste decennier; ett par tiondels grader C) att förklara med antropogen förstärkt växthuseffekt.

  -----
  (*) Orsaken till hysterin kan spåras i flera olika saker, bl a environmentalism som på 60- och 70-talet spådde malthusianska katastrofer med snar massvält, men även i hur vetenskapen utvecklats organisatoriskt. Richard Lindzens artikel "Climate Science: Is It Currently Designed To Answer Questions?" ger beskriver bra en utveckling där environmentalism getts ökat inflytande inom vetenskapen.

  ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´