Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Tuesday, September 29, 2009

Förhållande mellan solcykellängd och temperatur

Russ Steele publicerade just Relationship between Solar Cycle Length and Global Temperature Anomalies, en rätt bra artikel av Stephen Strum (Frontier Weather, Inc).

Översatt inledande stycke:

Förhållande mellan solcykellängd och global temperatur

Den allra senaste solcykeln, som beräknas ha nått ett minimum december 2008 baserat på 12 månaders centrerat glidande medelvärde för antal solfläckar per månad, var den längsta solcykeln sedan 1798-1810 [...]. Solcykeln varade ungefär 150 månader eller 12.5 år, två hela år längre än 1900-talets genomsnitt på 10.5 år. Konsekvenserna av en lång solcykel är två. För det första finns det ett klart samband mellan längden på en solcykeln och maximalt antal solfläckar under den följande cykeln som framgår av diagrammet nedan.[...]

Läs resten med fler diagram här!


--
Diverse kommentarer:

* Strum nämner solstrålningens intensitet, där samvariation med temperatur kräver förstärkning. Meehl nämnde nyligen positiv återkoppling. Men Svensmark visar en separat effekt från kosmisk strålning och moln (övertygande korrelation visas av bl a Palle et al. 2004). (Uppdatering: Apropå Svensmarks teori postade Anthony Watts just en nyhet från NASA om rekordhög kosmisk strålning sedan mätningarna startade.)

* Att USHCN-data inte korrelerar lika bra som globala GHCN-data tvivlar jag på, men skillnad är nog inte så stor.

* UHI som en möjlig orsak till nämnda offset stämmer nog, jämte annat som exvis Patrick Michaels och Ross McKitrick i denna studie visat ger uppmätt temperatur för höga värden (pdf här).

* Svensmark menar att solcykler påverkar temperatur ganska approximativt. Solens magnetiska aktivitet korrelerar inte exakt med solfläckar. Havsoscillation påverkar starkt temperatur, globalt i synnerhet PDO i trender över decennier (period grovt 50-70 år). Men solaktivitet korrelerar tydligt.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´