Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Saturday, December 6, 2008

Ett par viktiga studier

Vill åter nämna ett par studier jag helt kort nämnt.

Compo & Sardeshmukh

Jag nämnde i augusti om Gilbert Compo och Prashant Sardeshmukhs forskning om att havens yttemperatur -- inte strålning -- styrt landtemperatur (på NOAA som pdf). Den togs härom dagen upp på World Climate Report, i posten Rethinking Observed Warming.

I rapportens abstracts andra mening anges...

"Atmospheric model simulations of the last half-century with prescribed observed ocean temperature changes, but without prescribed GHG changes, account for most of the land warming."
...vilket står i tydlig kontrast till IPCC:s på konsensus grundade åsikt. Compo och Sardeshmukhs konstruerade en modell för hur faktorn havstemperatur och andra faktorer påverkar landtemperatur, där växthusgaser ingick. Tydligen gav modellen (för data mellan 1961 och 2006) utan förändring av växthusgaser att det mesta av temperaturförändring förklaras med förändring av ytvattentemperatur.

(Man kan notera att så bra har knappast ändring i växthusgaser förklarat klimatförändring, där man för matchning av global temperaturförändring istället tvingats till antaganden om bl a kylande partiklar; antaganden som av flera skäl s a s andas ad hoc. (Det utöver ett antal större tveksamheter i IPCC:s modeller.)

Redan känt är för övrigt att oceaners strömmar påverkar just global temperatur, där inte minst den viktiga cirka 70-år långa ömsom kylande och ömsom värmande PDO-cykeln finns.)

Följande stycke om behovet av kunskap om havvströmmar för förutsägelser av globalt och regionala klimat och nederbördsmönster, innehåller även en försiktigt uttryckt kritik mot IPCC:s klimatmodeller, vilka på andra ställen får mer explicit kritik.
"Perhaps the most important conclusion to be drawn from our analysis is that the recent acceleration of global warming may not be occurring in quite the manner one might have imagined. The indirect and substantial role of the oceans in causing the recent continental warming emphasizes the need to generate reliable projections of ocean temperature changes over the next century, in order to generate more reliable projections of not just the global mean temperature and precipitation changes, but also regional climate changes."

Uppdatering 8/12: Nu har även WorldNetDaily en artikel om detta.


Baker

Apropå att utifrån kunskap förutsäga (enligt ovan) regionalt klimat och nederbörd är Robert Bakers studie som visar hur solaktivitet styrt detta högst intressant. Baker säger om den:
"This discovery could substantially advance forecasting from months to decades. It should result in much better long-term management of agricultural production and water resources, in areas where rainfall is correlated to SOI and El Niño (ENSO) events."
Baker tar även upp molnens betydelse (en faktor vars styrka jag nämnde här) för ytvattentemperatur, samt samvariationen i de olika solcyklerna:
"The interaction between the directionality in the Sun’s and Earth’s magnetic fields, the incidence of ultraviolet radiation over the tropical Pacific, and changes in sea surface temperatures with cloud cover – could all contribute to an explanation of substantial changes in the SOI from solar cycle fluctuations."

Jennifer Marohasy påpekar att Baker understryker att solens magnetiska fält, via en omvänd relation till grad av jonisering styrd av kosmisk strålning, är det avgörande.


Här finns information om hur media kan få rapporten och/eller en intervju med Baker.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´