Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Monday, March 16, 2009

I natt jag drömde något som


Jag aldrig drömt förut

Att detta sändes i svensk morgonsoff-TV

Och klimatfascismen var slutdaleo-compositeInslaget med professor Tim Patterson i kanadensisk TV torde vara cirka 1-2 år gammalt. Patterson argumenterar för solens betydelse för klimatförändring.

Enligt beräkningar har total solar irradiance (TSI) sedan 1800-talet nästan 60 procent positiv korrelation med temperatur [1] medan PDO och AMO (cykliska mönster hos havsströmmar) hade över 80 procent korrelation [2].

Vidare har man för koldioxidhalten fått 44 procent korrelation med temperatur. Att den varit positiv -- d v s att både koldioxidhalt och temperatur gått upp -- sägs ju ibland styrka IPCC:s hypotes om kraftig klimatpåverkan från CO2-utsläpp (byggt på ett rätt osannolikt nu falsifierat antagande om kraftigt förstärkande återkoppling från moln och vattenånga [3]). Men viss korrelation betyder inte orsak-verkan-samband, och både sol och havsströmmar visar alltså starkare korrelation. (Rekommenderar detta 3-minutersklipp om hur antagen förstärkning saknas.)

Scafetta och West redovisade i rapporter 2007 och 2008 korrelation mellan TSI och temperatur, men fick kritik på ett slutet möte de visst inte var inbjudna till och därför inte kunde bemöta kritiken. Scafetta och Wilson har nu publicerat en ny studie som bekräftar och stärker de tidigare. Mer om detta hos Roger Pielke Sr. och Anthony Watts.

Den korrelation Scefetta redovisar förutsätter en för solen förstärkande mekanism, där Henrik Svensmarks kosmoklimatologi är en teori med många anhängare (beskrivs i utmärkta filmen The Cloud Mystery; danska övergår till engelska några minuter in i filmen). Men mer direkt påverkan över kort tid tycks alltså havsströmmar ha.


------------------------------------------------
[1] Korrelationen avser visst USA:s temperatur (USHCN), men korrelation mellan den och global temperatur är mycket god (och amerikanska temperaurdata är av högst kvalitet i världen).

[2] Jämte klimatolog Jim Goodridge, som Watts nämner här, kom nyligen en studie av Gilbert Compo och Prashant Sardeshmukh, "Oceanic influences on recent continental warming". Mer här.

[3] Förstärkande återkoppling från moln har falsifierats av bl a Roy Spencer (om iriseffekten i "Cloud and radiation budget changes associated with tropical intraseasonal oscillations" samt i "Potential Biases in Feedback Diagnosis from Observational Data: A Simple Model Demonstration"). För vattengånga har radiosondsdata visat minskad halt vattenånga, vilket nyligen publicerats i en rapport av Paltridge m fl, nämnd på Climate Research News och hos Watts samt diskuterad på Climate Audit.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning: Politiken; Dagbladet; MiljöAktuellt;
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´