Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Tuesday, February 3, 2009

Fossilbränsle räddar miljön -- biobränsle förstör den!


Earth_ImageDen fossila energins välsignelse

Jorden mår egentligen rätt bra, men vi människor skulle kunna förröda dess biotop inom loppet av år. Orsaken till att vi inte gör det är fossil energi.

De kanske viktigaste skälen till detta är...

 • ...att fossil energi är det huvudsakliga skälet till att odling av mat kunnat effektiviseras. Vi tar till vara luftens kväve som omvandlas till konstgödsel, vilket -- trots vad miljörörelsen ständigt påstår -- ger oss en ren produkt. Utan det moderna jordbruket skulle markåtgången bli många gånger om större än idag, och mark därmed skövlad.

 • ...att det alternativ till billig energi som jämte fossilenergi (och delvis kärnkraft) finns är och har varit biobränsle, där skog är viktig. I Afrika har förhållandevis fattiga befolkningars energibehov inneburit att skogar skövlats. Varför skulle inte bioenergi utnyttjad av den rika världen innebära detsamma? Varför reflekterar inte ens miljörörelsen över detta? Biobränsle sätts i dag på piedestal, men en rapport i Science hösten 2007 visade något alla bör inse när de visade att endast 10 procent inblandning av etanol i Europas fordonsbränsle kräver att nästan hälften av Europas åkermark tas i anspråk. Vad lite högre inblandning eller biobränsle för andra behov -- t ex flyget -- skulle innebära behöver ju inte nämnas.


  Bioenergins förbannelse

  Denna AP-artikel handlar bl a om att vi på mindre 10 år kan utrota Indonesiens orangutanger! Detta om vi inte slutar efterfråga biobränsle (just här palmolja), vilken skapar denna situation.

  En notis i sammanhanget är att WWF har stött ökad användning av "licensierad palmolja". I t ex denna märkligt dubbelbottnade artikel hävdas även att palmolja räddar regnskogen. Sannolikt var WWF med och stödde igångsättning av palmolja som biobränsle, men tvingades ju byta fot och "avråder fortfarande" palmolja för energi. Lena Tham på WWF:
  "För att palmolja ska kunna komma ifråga som bränsle måste klimatnyttan säkras jämfört med vanlig diesel. Dessutom får inte livsmedelsförsörjningen äventyras och avskogningen av värdefulla skogar stoppas."

  Förutom en futil hänvisning till klimathotet (en bluff) villkoras palmolja som ett ändå hypotetisk möjligt bränsle, för klimatets skull. Det är falsifierat, och omvandling av cellulosa till annan bränsleform är ur effektivitetssynpunkt, p g a energiåtgång, ickeoptimal. Man skulle alltså få ut mer energi genom att bränna trädens massa. Vidare används uttrycket "värdefulla skogar". Vilka skogar skulle inte vara värdefulla?

  Det WWF borde göra är något tjänstemän inom bl a OECD lär ha gjort, nämligen föreslå stopp för alla biobränsleprojekt!

  Sannolikt bidrog folk inom WWF, och/eller i organisationens kontaktnät, till att palmoljeprojekt startades. Greenpeace protesterar nu mot palmoljediesel men skyller den på Nestlé. Gissa vad en av de största andelarna i Al Gores miljöfond är? Just det: Nestlé (WSJ). Andelen avser Neste Oil som satsar på bl a biodiesel från palmolja.

  Om så varenda skog på jorden skövlades för bioenergi skulle det ge extremt lite av vårt bränslebehov och därför är biobränsle en så potent förstörare av jordens biotop och borde -- bortsett från en del lokalt nyttjande av biomassa -- avvisas. Att omvandla växters cellulosa till annan bränsleform är som sagt alltid ineffektivt och därmed kontraproduktivt.


  Ur ovan nämnda AP-artikel:

  Palm oil frenzy threatens to wipe out orangutans

  ALeqM5hAoS9Lcuk5V1o8t1EeXGLjGczc3wBy ROBIN MCDOWELL – Jan 18, 2009

  TANJUNG PUTING NATIONAL PARK, Indonesia (AP) — Hoping to unravel the mysteries of human origin, anthropologist Louis Leakey sent three young women to Africa and Asia to study our closest relatives: It was chimpanzees for Jane Goodall, mountain gorillas for Dian Fossey and the elusive, solitary orangutans for Birute Mary Galdikas.

  [...]

  "...when you get up in the air you start gasping in horror; there's nothing but palm oil in an area that used to be plush rain forest. Elsewhere, there's burned-out land, which now extends even within the borders of the park."

  The demand for palm oil is rising in the U.S. and Europe because it is touted as a "clean" alternative to fuel. Indonesia is the world's top producer of palm oil, and prices have jumped by almost 70 percent in the last year.

  But palm oil plantations devastate the forest and create a monoculture on the land, in which orangutans cannot survive. Over the years, Galdikas has fought off loggers, poachers and miners, but nothing has posed as great a threat to her "babies" as palm oil.

  There are only an estimated 50,000 to 60,000 orangutans left in the wild, 90 percent of them in Indonesia, said Serge Wich, a scientist at the Great Ape Trust of Iowa. Most live in small, scattered populations that cannot take the onslaught on the forests much longer.

  [...]

  "I am not an alarmist," says Galdikas, speaking calmly but deliberately, her brow slightly furrowed. "But I would say, if nothing is done, orangutan populations outside of national parks have less than 10 years left."


  ----------------------------------------

  (Gick i denna artikel inte in på hur biobränslets enorma anspråktagande av mark påverkar matpriset. Denna Guardian-artikel handlar om en studie som visar att 3/4 av prisökningen på mat orsakades av biobränslesatsningar.)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tillbakalänkning: DN - moderaterna kräver biobränsle till flyget; SvD; SvD; Dagen
  Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

 • 7 comments:

  1. Förutom de dokumenterade fallen av sjukdomar som en följd av bly- och kolmonoxidförgiftning, vilka risker med avgaser från oljebaserade bränslen finns det? Jag har då inte läst eller hört nåt om att det direkt skulle påverka miljön vare sej negativt eller positivt. Men så är jag inte insatt i ämnet mer än det jag själv just läst och hört.

   ReplyDelete
  2. Jag är inte expert på detta, men följande känner jag till.

   Blyet togs ju bort ur bränslet. Kolmonoxid vill jag minnas att katalysatorer tar bort hyggligt. Kväveoxider -- som bl a orsakar astma (vill minnas att det bidrar till att underlätta diverse kemiska processer) och kanske även ökar antal cancerfall -- är dock något som har varit och är svårt att rena. Det handlar nog om att få en bra förbränning, och jag tror att man minskat utsläppen rätt rejält (kanske typ halverat den? ja, ungefär från trafiken... (käll-webbsida)). Men minskar man kväveföreningar (i en "kallare" förbränning tror jag) ökar visst kolväten och tvärtom.

   (Kanske även att man minskat NOx något med katalysatorer...?)

   Kväveoxider är säkert ett viktigt skäl till att man vill minska trafikens utsläpp i städer, där människor finns som kan få bl a astma och cancer.

   Hybridbilar som är designade så att de i hög grad slår av förbränningsmotorn i städer (vilket modeller hittills ofta inte gör) bör vara bra om de används mycket i städer -- både ekonomiskt för bilägaren(hybriden kanske betalar sig) och miljön.

   Att NOx innebär gödsling av skog, som jag nämnt här i bloggen, gör knappast att NOx-utsläpp är bra för miljön. de utsläppen är kanske rimliga i dag.

   Sen finns ju frågan om CO2 kan försura haven. Hittills har haven fått kanske ~0.3 procent tillskott av CO2 från fossilbränslen, men det kan på ett sekel bli ett par procent -- eller mer om fossilförbränning ökar. Jag tror dock inte att det är ett just nu överhängande problem, och vet inte i vilken mån det kan bli ett problem. Om skillnad mellan CO2-halt i atmosfären för säg 16000 och 10000 år sedan var ungefär 100 ppm (180 ppm resp. 280 ppm) var det ju haven som reglerade det. Utsläpp hittills motsvarar ungefär den förändringen (och instrumentmätning har ju visat stor variation i CO2-halt, men iofs inte tillförd ny CO2). Om haven nu klarar en klart större förändring på 100 år är frågan. (Jag är dock inte "reptilmässig" alarmist... ;) )

   ReplyDelete
  3. Du har rätt, biobränsle är inte svaret. Men det betyder inte nödvädigtvis att fossila bränslen är svaret.

   Största invändningen är att fossila bränslen inte är förnyelsebara. Det vi bränner idag är bort för evigt. "They don't make oil any longer" - den olja vi använder idag skapades för många miljoner år sedan.

   Vi måste energimässigt på sikt lära oss att leva på resultaträkning (det som produceras varje år) istället för på balansräkningen (det vi kan använda en gång och som sedan är borta för evigt).

   Så i slutänden är jag inte säker på exakt vad det är du argumenterar för ifall du inte samtidigt vill påstå att tillgången på fossila bränslen (olja, kol, naturgas) är obegränsad?

   Har det gått dig förbi att många, numera även den kanske tyngsta instansen på området - International Energy Agency (IEA) - menar att oljetoppen redan är här eller nära förstående (inom 5, 10 eller max 20 år)? Olja utgör nästan hälften (nå, 40%) av jordens totala energiförbrukning. Vad händer när produktionen minskar? Vad händer med de argument du framför här när produktionen minskar?

   Svaret är varken biobränslen eller fossila bränslen utan effektivisering/mindre användning av energi. Tyvärr implicerar detta (som du är inne på) minskad global matproduktion vilket är en mycket oroande tanke/utmaning...

   ReplyDelete
  4. En sak till. Du skriver att "utan det moderna jordbruket skulle markåtgången bli många gånger om större än idag".

   Jag vänder på resonemanget och skulle snarare säga att utan det moderna jordbruket skulle antalet människor på jorden med nödvändighet vara flera miljarder färre än idag.

   Det historiska sambandet är ökad matproduktion = fler människor på jorden. Du verkar utgå från att att jordens befolkning är givet och att det till varje pris gäller att ta fram mat till alla. Tyvärr pekar kurvorna på att vi om en generation (20 år) är minst någon miljard fler än idag och att vi alltså skjuter på ett rörligt mål. Och hur ska vi pressa fram mat till 7, 8 eller 10 miljarder människor om tillgången på olja (och i förlängningen konstgödsel) samtidigt minskar?

   Tyvärr är det så att vi redan för 50 år sedan använda i princip all mark på planeten som är mest lämplig för jordbruk - det som inte användes var antingen för vått, torrt, brant eller näringsfattigt. Sedan dess har ökad produktion i huvudsak skett genom ökad produktivitet på befintlig mark. Och produktionen har ökat med flera hundra procent. Men allting har ett pris och i detta fall stavas priset e-n-e-r-g-i. Den gröna revolutionen drivs av fossila bränslen (olja, naturgas, kol) och dessutom har energianvändningen i jordbruket hela tiden ökat i snabbare takt än avkastningen i form av mat. Vilket i sig är oroande ifall energi blir dyrare i framtiden - eller som den var i somras.

   ReplyDelete
  5. Daniel: “biobränsle är inte svaret. Men det betyder inte nödvändigtvis att fossila bränslen är svaret.”

   Om fossilbränslen som finns är ett problem större än deras nytta är de inte svaret. Annars är de ett svar.


   Daniel: “Största invändningen är att fossila bränslen inte är förnyelsebara. Det vi bränner idag är bort för evigt. "They don't make oil any longer" - den olja vi använder idag skapades för många miljoner år sedan.”

   Jag tror inte att du själv förstår vad du menar med “förnyelsebar”. Ingen använd energi är “förnyelsebar“. Allt påverkar. Om vi använder solenergi -- som bl a har nackdelarna att vara upp till 20 gånger så dyr som annan konventionell energi (kol 14 öre/kWh, kärnkrafts 27 öre/kWh och sol flera kronor/kWh), kräver gigantiska ytor och ger kasst med energi nattetid -- lär bl a albedo på jorden förändras. Vindenergi -- som bl a är minst dubbel så dyr som konventionell energi, drar mycket energi att tillverka, kräver för människor och natur skadliga vindkraftverk överallt samt slumpmässigt och ofta inte levererar p g a dålig funktion -- bromsar faktiskt vindar. Bioenergi innebär att vi förändrar jordens biotop. Då termodynamikens lagar gäller är ingen energiform förnyelsebar i meningen att inget påverkas.

   Det finns inget problem i att vi använder en resurs -- olja -- som jorden har. Alla mineraler vi använder är också något vi “tar utan att ge tillbaka”, men det är inget problem i sig. “Förnyelsebart” är bara bludder utan argument.


   Daniel: “Vi måste energimässigt på sikt lära oss att leva på resultaträkning (det som produceras varje år) istället för på balansräkningen (det vi kan använda en gång och som sedan är borta för evigt).”

   Det där med balans fungerar inte om någon energi ska tas ut. Det minsta vi använder bioenergi gör att bioenergiproduktionen minskar (markens näring utarmas i en takt som inte är “naturlig“). Du kanske skulle argumentera att uttag av biobränsle leder till högre tillväxt, d v s produktion av växtmassa, men högre produktion leder alltså till att markens näringsämnen minskar (det som nu är bl a konstgödning, vilket alltså är luftens kväve som med bra fossil-energi omvandlas till fast hanterbar form, mineraler som likt olja tas från jorden samt fosfor som nu tas från iofs ändliga källor av fossilerad djurspillning). Termodynamikens lagar säger att det inte finns någon energi som -- som du uttrycker det -- “produceras varje år”. För växtriket är alltså näringsämnen anpassade för s a s ett liv utan människor som tar biomassa och bioenergiuttag minskar alltså deras förmåga att växa, och detta delvis irreversibelt och delvis i en på oerhört lång tid näringsämnesåterförande cykel.

   Dock finns det inget som säger att inte människan kan ge växter bättre förutsättningar, och det är vad människan med sin energi gjort och gör. Att det -- människans påverkan -- skulle vara fel är en religiös uppfattning, och “förnyelsebar energi” är uppenbarligen ett begrepp inom ramen för en sådan uppfattning.


   Daniel: “Så i slutänden är jag inte säker på exakt vad det är du argumenterar för ifall du inte samtidigt vill påstå att tillgången på fossila bränslen (olja, kol, naturgas) är obegränsad?”

   Att du inte är säker på vad jag argumenterar för är en retorik av dig, men utgår nog också från en hos dig felaktig övertygelse att en korrekt verklighetssyn innebär att oljans egenskap som begränsad resurs är ett problem. Jag har ovan argumenterat för att användande av resursen olja på intet sätt är unik och därmed inte är ett problem.


   Daniel: “oljetoppen redan är här eller nära förstående”

   Vet inte vilka i IEA du refererar till? Kollade rapporten “Resources to Reserves” från 2005 där IEA sammanfattar “Oil and gas will continue to dominate world energy supply until at least 2030”. Men mycket har hänt sedan dess. Ditt IEA-argument var fel. Om du är insatt får väl antas att det var en lögn, men du kan iofs även läsa Peak Oil-alarmistisk propaganda och vara missledd… (med tanke på vem du är känner jag mig dock inte så säker).

   Ditt argument var vidare ett auktoritetsargument som det inte fanns något bakom. Fakta är att IEA anger oljepeak tidigast mot mitten av seklet, inte om 5-20 år.

   I USA har hittats fyndigheter som kan förse USA med mer olja än Saudiarabiens hela produktion hittills. Se t ex denna artikel, “Abundant energy will power future growth”, bl a om att oljeflödet inte alls sinar i arabvärlden på det sätt som Peak Oil-alarmister påstår (där Saudiarabiens handelsminister ingår; ser att Aleklett bjuds in av arabländer; Peak Oil är ett medel att hålla oljepriset högt). F ö lite lustigt att du inte hann ge några övertygande argument för att olja som begränsad resurs är ett problem innan du kom in på felaktiga idén om Peak Oil. Peak Oil utesluter nämligen oljan som ett långsiktigt miljöproblem, och med Peak Oil har vi alltså inga problem kvar med oljan i sig -- bara med bristen på den. (Detta kan du uppenbarligen inte hålla isär, med resonemang om att en värld utan olja vore bättre mm; din blogg länkar även, utifrån detta förvirrande, Arbetarens klimatblogg och liknande. Peak Oil förefaller att jämte klimatet vara alarmismens helgardering.)

   Man har länge diskuterat att Kanadas oljesand räcker att ge världen olja i 100 år. Det har jag inte sett mågen Peak Oil-predikant eller -lärljunge invända mot. Prisfrågan kommer alltid upp men det är inga konstigheter med det. Det finns f ö prospekterade resurser som räcker bort mot seklets slut och allmänt och rimligt antas att det finns ännu inte prospekterade resurser som räcker för hög produktion i minst hundra år, där oljepeaken ligger i kommande sekel. Nuvarande oljekonsumtion motsvarar förresten ett cirka 1 millimeter tjockt lager olja på en yta av 150 x 150 mil. Mer är det inte och de oljeresurser vi hittills använt är lättillgängliga sådana. Vi kommer i framtiden att kunna använda mer svårtillgängliga långt större resurser.

   Eftersom jag inte ser Oil Peak som ett reellt problem (faktiskt inte ens om den skulle uppstå om de cirka 50 år som IEA menar i konservativt på kända reserver baserade beräkningar, eftersom då prisfunktion skapar nödvändiga konsumtionsförändringar samtidigt som fusionsenergi träder in) är det intressanta huruvida oljan är ett miljöproblem (Peak Oil är ju inte en miljöproblematik), och det som där är aktuellt är det jag bl a nämnt i föregående stycken.


   Daniel: “Vad händer när produktionen minskar?”

   Svar: Resursen blir mer begränsad så att priset ökar och därmed efterfrågan minskar. Skämtar du med mig genom att ställa den triviala frågan? …eller är kanske marknadsmekanismer något som känns främmande för dig?


   Daniel: “Vad händer med de argument du framför här när produktionen minskar?”

   Vad avser du för argument som jag framför? Du är luddig och den som ställer så luddiga frågor kan inte vara intelligent. Jag får väl analysera din luddighet och vad du eventuellt kan tänkas att avse…

   …nej förresten. Jag berör inget här som jag kan komma på har bäring på din fråga. När oljan minskar -- eller troligast långt innen dess -- kommer andra energiformer, bl a fusion. (Du kanske likt Greenpeace och vissa miljöpartister är emot fusionsenergi? :-) ) Då kan man producera hur mycket billig kvävekonstgödning som helst. Denna billiga fusionsenergi -- jag tror f ö att vi även har bilig fossilenergi 100 år framöver, även om jag anser att kolbrytnings naturförstörelse är olycklig och kanske bör politiskt försvåras -- bör kunna ge oss möjligheter att lösa många problem. (Även fosforfrågan, som är central för matproduktion, kanske om ett antal decennier på något “magiskt sätt” kan lösas tekniskt, även om jag inte är säker på det eller djupt insatt i problemet.)


   Daniel: “Svaret är varken biobränslen eller fossila bränslen utan effektivisering/mindre användning av energi.”

   Så du tror att framtida fusionsenergi är en hoax? Vidare: Om det finns mer fossilbränsle är väl svaret fossilbränsle så länge den finns? Asch! Du har ju frontat dig som och är uppenbarligen Peak Oil-alarmist, så…


   Daniel: “minskad global matproduktion vilket är en mycket oroande tanke/utmaning”

   Jag har visat att energibrist inte är ett problem för kommande sekels matproduktion. Jag tror att fosfor-frågan är det största potentiella problemet, och uppträder om kanske 40-50 år, men en ny liten istid lik Dalton Minimum eller större är -- jämte ekonomisk kris som kanske delvis orsakas av klimatalarmistiska beslut -- nog största potentiella problem för matproduktion närmast kommande decennier. Någon Peak Oil har vi inte före andra halvan av detta sekel och ligger potentiellt hundra eller flera hundra år in i framtiden.


   Daniel: “Jag vänder på resonemanget och skulle snarare säga att utan det moderna jordbruket skulle antalet människor på jorden med nödvändighet vara flera miljarder färre än idag.
   Det historiska sambandet är ökad matproduktion = fler människor på jorden.”


   Det är för mig obegripligt att du påstår detta senare, eftersom stark befolkningstillväxt funnits där resurserna varit knappa och ohälsa med nöd med hög barnadödlighet, medan befolkningar varit stabila och/eller sjunkande där man hadt låg barnadödlighet och hälsa. Det historiska samband jag finner är motsatt det du påstår! Just nu sjunker befolkningen i den rikare världen och födslotalen går ner överallt i världen som följd av ökad levnadsstandard.

   Ditt “vändande på resonemanget”, är det ett försök till kontrafaktiskt resonemang a’la “vad hade hänt om”? Det saknar varje praktisk betydelse. Vi har haft oljan och den har bevisligen fyllt den miljöräddande funktion som jag beskrivit. Ett (verkligt) exempel på hur det hade kunnat gå om oljan inte funnits är civilisationen på Påskön, som på grund av att skövlade biotopen gick under. Du har iofs rätt i att antal människor kunnat bli färre genom att mänskligheten, likt civilisationen på Påskön, gått under. Jag kan dels inte begripa varför du leker en historisk lek och dels inte förstå att du argumenterar för att Påskön-scenariot och utrotande av människor hade varit ett bättre alternativ. Din premiss är kanske att människan och/eller många människor är ett problem -- eller?


   Daniel: “Du verkar utgå från att att jordens befolkning är givet och att det till varje pris gäller att ta fram mat till alla.”

   Varför tycker du att det verkar som att jag utgår från det? Det förefaller mig vara en såväl osmaklig som ointelligent beskyllning om något jag inte berör. Är du ute efter att skapa konflikt? Jag utgår naturligtvis från att befolkningen i dag är vad den är och i morgon är vad demograferna säger att den då är, nämligen upp till 3 miljarder fler människor om något halvsekel och därefter utplaning och minskning. Jag utgår vidare -- apropå det du nämnde om mänsklighetens storlek “om” inte historien varit det den var (meningslös kontrafaktiskt resonemang som jag hatar och inte tog upp eller vill ta upp, men visat att den innebär att du förordar civilisationsutrotande) -- från att mänskligheten tidigare har haft olja och att vi nu är där vi är. Ingenting annat. Du har på många sätt (det just nämnda, beträffande Peak Oil och många andra saker) visat att du inte utgår från verkligheten.


   Daniel: “Tyvärr pekar kurvorna på att vi om en generation (20 år) är minst någon miljard fler än idag och att vi alltså skjuter på ett rörligt mål.”

   Din anklagelse att jag påstått att befolkningen är konstant är som sagt inte riktig (f ö är du en komiskt övertydlig malthusian när du kommer med den krystade oegentliga anklagelsen och i de resonemangen som följer), men att du för befolkningsförändring använder ordet “ett rörligt mål” är typisk alarmisk från planekonomiskt sinnade. Du missar helt att tekniken i långt högre utsträckning är “ett rörligt mål” (jag skulle inte använda ordet “mål”, då det implicerar att resursanvändande måste planeras). Detta visar klart både ekonomisk historia och analys av vad som idag sker tekniskt -- både teori och empiri!


   Daniel: “hur ska vi pressa fram mat till 7, 8 eller 10 miljarder människor om tillgången på olja (och i förlängningen konstgödsel) samtidigt minskar?”

   Du utgår ju från Peak Oil, antingen nu, om 5 år eller om 20 år, vilket saknar allt stöd (och f ö är omöjligt mtp dagens låga priser) och du bortser från nya energiformer, såsom fusionsenergi. Oljan peakar alltså inte inom närmsta 50 år och fusionsenergi anses utvecklas under dem.


   Daniel: “Tyvärr är det så att vi redan för 50 år sedan använda i princip all mark på planeten som är mest lämplig för jordbruk”

   Lyckligtvis är det så att människan ökat fossilbränsleanvändandet mer än 5 gånger sedan dess där en del gått till produktion av konstgödning och att vi därför kan försörja en mer än dubbelt så stor population på mindre areal.

   Det var liksom det min bloggpost handlar om, och jag ser på resten av ditt stycke att du begripit det.


   Daniel: “dessutom har energianvändningen i jordbruket hela tiden ökat i snabbare takt än avkastningen i form av mat. Vilket i sig är oroande ifall energi blir dyrare i framtiden - eller som den var i somras.”

   Det du gör här är ogörligt. Ditt argument bygger på att man kan jämföra fossil energi och mat i någon enhet som inte är det pris som betalats av producenten av konstgödning, vilket bestämt prisnivå och attraktivitet dör producenten av mat fattat beslut om vilka kvantiteter gödning denne ska inhandla. Att energimängden är större i processen där gödningen skapas saknar betydelse. Det är en godtycklighet som dessvärre kan finnas i planekonomiska grubblerier men saknar relevans (vad skulle syftet vara med det annat än att söka skapa en perpetum mobile?!) Den tillförsel av gödsel som skett har skett ekonomiskt effektivt, och just därför -- och endast därför; som f ö är marknadsekonomin -- har människors behov av mat tillgodosetts. (Svält har vi såklart haft, men den har så gott som uteslutande skett i länder utan demokrati och marknadsekonomi, och det finns många exempel i olika världsdelar på rikare länder som efter avskaffad marknadsekonomi fått svält där grannlandet har haft exakt motsatt utveckling.)


   Ser förresten att den blogg du har heter “Livet efter oljan” -- och att du är universitetslektor. Är du sponsrad av någon för att driva din alarmism? Dina länkar är bl a till “Arbetarens klimatblogg” och “Reflexions of red”. Alarmistiska “Arbetarens klimatblogg” är förresten inte alls kompatibel med din idé om att oljan snart är slut. Det påpekar ofta Peak Oil-alarmisten Aleklett, som du visst också länkar. Du får bestämma dig för vilken alarmisk du ska välja!!! Rent allmänt anser jag att den antirationella och fakta fjärmande proffsdystopi du verkar representera är ett hot. Peak Oil och klimatalarmismen har definitivt något gemensamt, trots att antaganden (scenarios) logiskt sett är oförenliga.

   ReplyDelete
  6. Oj, jag måste ha tryckt på någon känslig knapp för att få igång dig på detta sätt.

   Ditt svar är föredömligt uttömmande (att bemöta argument för argument) även om jag inte är med i alla svängarna. Du har uppenbarligen problem att "få ihop" min position/åsikt och jag har motsvarande problem med det du skriver. Jag stör mig dock på att du lägger lika mycket energi på att försöka placera in mig i ett fack (och kolla vart alla länkar på min blogg leder) som du använder på att bemöta det jag skriver. Dessutom är det lite för mycket personangrepp för att jag ska vilja ge mig in i leken. Du låter helt enkelt så himla upprörd och arg. Ska jag svara med samma mynt måste jag böja mig ner och börja gräva upp träck för att kasta och det känns inte så lockande.

   I vilket fall står vi nog för långt ifrån varandra och jag ger därför upp och kommer inte att svara på varje punkt du tar upp. Utifrån begränsningar i tid föredrar jag att skriva något till min egen blogg hellre än att lägga en massa tid här på en diskssion som inte kommer att göra någon av oss gladare.

   Dock har jag några korta kommentarer:

   - Om vi får fusionsenergi att funka kanske alla problem är lösta men det har alltid legat minst några decennier fram i tiden och fortsätter att skjutas på framtiden. "if commercial fusion is viable, it may well be a century away" (http://www.newscientist.com/article/mg19025543.300-editorial-nuclear-fusion-must-be-worth-the-gamble.html). Notera detta "if" i föregående mening. Att förutsätta att vi kommer att få fusion att funka "lagom till att det behövs" är att ta ut segern i förskott. Jag säger inte att det är omöjligt och jag hoppas att vi kan nå dit - men din tilltro verkar vara betydligt större än hos dem som jobbar inom området...

   - IEA 2005 och IEA 2008 är helt olika saker. Jag hänvisar till senaste rapporten - World Energy Outlook 2008 - eftersom det nu är nytt ljud i skällan. Det var liksom det som var poängen, att IEA har svängt 180 grader. En bra sätt att tillgodogöra sig en del av det som står i senaste rapporten är att titta på detta tal (http://www.theoildrum.com/node/4952) av Fatih Birol (chefsekonom på International Energy Agency, IEA). Du kan hoppa in 11.30 minuter in i filmen och lyssna bara några minuter. IEA är OECDs eget organ för att analysera vår energiframtid och är "the most authortative source of information and analysis on the international energy sector". Du kan knappast beskylla Birol för att att vara "alarmist" även om du är frikostig med att sätta den etiketten på mig...

   - Dina kommentarar om att ingen energikälla (vind, sol) är förnyelsebar är lite larviga. Självklart har du rätt i strikt bemärkelse (fusionsenergi är inte heller förnyelsebar och solen slocknar också så småningom), men du använder termen förnyelsebar på ett sätt som jag aldrig tidigare sett någon göra.

   - Oljesand finns den en del av, javisst. Men enda skälet till man visar så stort intresse för att exploatera den är ju förstås för att den lättillgängliga, fina oljan ("sweet crude") är svårare att hitta ny av idag. Dessutom är oljan i oljesand dyr att få tag på. Även om det skulle finnas över-enorma kvantiter olja kvar på jorden börjar vi med att plocka "den lägst hängande frukten". När den börjar ta slut gå vi vidare till sämre och dyrare källor (e.g. oljesand). Det resonemanget kan väl inte ens du motsätta dig?

   ReplyDelete
  7. Förresten, är Die Speigel också alarmister? (http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,606937,00.html)

   "In some countries social order has already begun to break down in the face of soaring food prices and spreading hunger. Could the worldwide food crisis portend the collapse of global civilization?"

   Jag är nyfiken på hur en alarmist ser ut i dina ögon. Fullfölj gärna meningen "en alarmist är någon som..." Jag har sett termen "klimatförnekare" och det är väl andra sidan av myntet; alarmist - förnekar.

   ReplyDelete

  Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

  Note: Only a member of this blog may post a comment.


   
  ´´´´´