Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Thursday, September 25, 2008

NASA-solfysiker om klimatet ...och lite Svensmark

En artikel i Science News tar upp det solminimum vi är inne i, och att både solvindar och solens magnetfälts styrka är på "all-time low" sedan mätningarna startade i mitten på 1900-talet.

En solforskare på NASA nämner (till skillnad från en kollega) de implikationer lägre solaktivitet tros ha på jordens väder/klimat:

"'Detta extrema minimum har avgörande betydelse för solens dynamo, solaktivitet och kanske till och med för klimatet på jorden', kommenterar solfysiker Spiro Antiochos på NASA:s Goddard Space Flight Center i Greenbelt, Maryland. Dynamon är de turbulenta rörelser av gas inuti solen som genererar solens magnetfält.

Eftersom magnetfältet vid solminimum fungerar som matning av nästa minimum 'kan det mycket väl vara så att nästa cykel blir svag, vilket kan ha en kylande effekt på vädret på jorden', säger Antiochos. 'Det verkar finnas bevis för ett samband mellan bristande solaktivitet och nedkylning av jorden.' Sådana nedkylning observerades under en utdragen period med ovanligt låg solaktivitet för cirka 300 år sedan, känt som Maunder Minimum."

Sedan nämns bl a att magnetismen vid solens poler minskat med en fjärdedel, vilket innebär att heliosfären, sammanfallande med solsystemets utsträckning, krymper. Det kan innebära att rymdfarkosterna Voyager I och II når utanför heliosfären ett par år tidigare än planerat.


Bild från Wikipedia.

Det som tros ske med klimatet, enligt den teori Henrik Svensmark bl a utifrån ett antal samband kom att utveckla, är att när den kosmiska strålningen från rymden ökar, i och med att solvindarna inte i lika hög grad avskärmar den, bidrar den till jonisering av partiklar som slås samman till kondensationskärnor på vilka moln kan bildas. Med andra ord ökar molnbildningen. Det gäller låga moln, vilka är de som mest påverkar jordens temperatur.

Ett starkt samband mellan kosmisk strålning och bildning av låga moln, som påvisas över de cirka 11-åriga solcyklerna, redovisas i denna rapport (pdf).

Ser även att någon i denna studie anser sig ha funnit ett starkare samband mellan solvindar och jordens temperatur än det mellan El Nino/Southern Oscillation och temperatur, som kanske hittills varit det starkaste sambandet. (Ska nog kolla dokumentet till helgen och lär återkomma med kommentarer; det är visst ett år gammalt...)

Något tydligt samband mellan CO2 och temperatur där CO2 styr temperaturen finns faktiskt inte. Det finns en studie över senaste 500 miljoner år som föreslår att istider i geologisk tidsålder med flera tusen ppm CO2 var en halv grad varmare än de istider när det var mycket låg CO2-halt [1]. Den klimatkänslighet beträffande direkt påverkan av CO2 som både "skeptiker" och IPCC enas om är cirka 1 grad Celsius. Men negativ feedback skulle reducera påverkan till mindre än 1 grad. (Negativ feedback är normalfallet i dynamiska system i balans, och dessutom visar forskning att IPCC:s antagna förstärkningseffekter tvärtom är dämpande negativ feedback; om moln här och vattenånga här.)

IPCC:s påstående att CO2 är viktigaste orsak till 1900-talets värme kan med tanke på den höga korrelationen mellan oscillerande havsströmmar och temperatur senaste 100 år anses vara uteslutet (se även rön här), men även med tanke på hög korrelation mellan solaktivitet och global temperatur. Ett annat problem för CO2-hypotesen är utbytet av CO2 mellan hav och atmosfär, där haven årligen tar hand om cirka en fjärdedel av den CO2 människan emitterar; året efter 1/4 av kvarvarande CO2 osv. Vidare har hög temperatur gett hög CO2-halt, inte märkbart tvärtom.


En fin film om Henrik Svensmarks arbete finns förresten här.


[1] Shaviv och Veizer, enligt The Chilling Stars, sida 151.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uppdatering: BBC:s artikel om solminimum, där man om klimatpåverkan iofs är kortfattad utan att förklara teorin, men i alla fall inte är negativt avvisande.
"Some researchers have attempted to link the intensity of cosmic rays at Earth to cloudiness and climate change. Current conditions may be a good opportunity to test these ideas further."

Även American Thinker har ett inlägg om det här.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillbakalänkning:
SvD: Christian Azar efterlyser stora klimatbeslut som påverkar investeringar, d v s åsidosätter marknaden.
SvD: "Läsarna om klimathotet".
Ny Teknik: Mauds dyra odugliga vindkraft-tokeri.
DN: Malthusianskt miljövänstertrams.
DN: Motormännen tyvärr i debattartikel med NSF, bl a om CO2-reglering.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´