Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Friday, March 14, 2008

Etanol, svält och nedlagd matproduktion

(Bild: Ariana Cubillos.) Några nyhetsklipp apropå biobränslen (som ju enligt forskning för Europas del vid 10 procent bränsleinblandning i fordon kräver 40 procent av vår åkerarreal):

GP: "Haitier tvingas äta lerkakor"

"Varor som ris, kondenserad mjölk, bönor och frukt har det senaste året gått upp med 50 procent i Haiti. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har matpriserna allt som allt stigit med 40 procent i flera länder i området."

Forbes: Mindre säd driver kycklingproducent att lägga ner produktion.
"...Pilgrim’s Pride, the largest chicken company in the U.S., announced it will close a chicken processing plant and lay off 1,100 workers as federal subsidies to ethanol producers push corn prices higher and make the cost of doing business prohibitive."


Etanol-lobbyn och vår miljöminister Anders Carlgren menade nyligen i Ny Teknik att det är en myt att etanolsubventioner leder till svält. Intressant att Vinnovas transportforskare Magnus Blinge menar att etanolen kan stå för 20 procent av världen fordonsbränslebehov, när både den i inledningen av denna post länkade forskningen och annan forskning talar emot det, samt i denna Ny Teknik-artikel "två av de mest framstående energiforskarna i Sverige, Jonas Åkerman från KTH och Max Max Åhman från LTH" säger 5-10 procent. (Foto: Victor Brott.)

I dag är vi långt ifrån 5-10 procent etanol, men IFPRI påpekar enligt World Net Daily att "butter and milk prices have tripled, and poultry prices have almost doubled". Detta beror inte enbart på biobränsle, men minskat utbud torde i synnerhet på dagens pressade marknad bidra till stora prisökningar. Och även liten etanolandel kräver alltså stora arealer. Earth Policy Intitute hävdar att "[w]e are witnessing the beginning of one of the great tragedies of history" och att "[t]he United States, in a misguided effort to reduce its oil insecurity by converting grain into fuel for cars, is generating global food insecurity on a scale never seen before". Kanske lika bra att lägga ner alla subventioner till etanol.

I World Net Daily-artikeln nämns även att New York Times kallat etanol-lobbyn "en etablerad politisk kraft", samt att "år av mångmiljard-dollars subsidier har förvandlat en liten grupp till en välmående och effektiv lobbygrupp...".


Men miljön då? Tja. Läs gärna min etanolsågning med efterföljande diskussion här, eller en debatt om biobränslens miljöpåverkan nyligen startad med ett provokativt inlägg i Ny Teknik.


Uppdatering: Guardian skriver om Storbritanniens nye chief scientific adviser, professor John Beddington, som menar att "[f]ood security and the rapid rise in food prices make up the 'elephant in the room' that politicians must face up to quickly". Vidare anser han att "the global rush to grow biofuels" är orsaken till problemet.

Uppdatering II: Några relaterade länkar:
* Pressrelease av IFPRI i december 2007: "Rising Food Prices Threaten World's Poor People".
* Financial Post (tack Steve!): "Forget oil, the new global crisis is food".
* FoodProductionDaily.com antyder att genmanipulerade grödor kan vara en lösning på krisen med matpriser. Även om jag är rätt positiv till GMO tror jag inte det löser denna situation, då bl a GMO innebär utveckling i (små) steg (fast oftare än vid traditionell växtförädling) samt avkastning begränsas av växtnäringstillförsel. (I utvecklingsländer är ofta andra faktorer långt viktigare.)


Artiklar i svensk media:
* AB: ”Jag är lurad”, av Joachim Kerpner.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

7 comments:

 1. Ett stort problem med ditt resonemang.

  Det är inga stora mängder etanol som framställs av vete. Etanol framställs främst av sockerrör och jag har inte sätt nägra hysteriska prisökningar på soker och sirap.

  Detta att etanol skulle orsaka svält år i princip en skröna.

  ReplyDelete
 2. christoffer: "Ett stort problem med ditt resonemang. Det är inga stora mängder etanol som framställs av vete."

  Kan du utveckla det? Mina resonemang i denna fråga (var hittar du dem i denna artikel; jag redovisar annat än sådant här) innehåller nämligen inte vad man tillverkar etanol av. Därför finner jag påpekande helt obegripligt.

  Det verkar iofs som du tror att det skulle spela någon roll, men det borde du förstå att det inte gör. Vad som tränger ut livsmedel -- om så bästa livsmedelsgrödan versus giftiga köttätande växter -- är helt oväsentligt!

  ReplyDelete
 3. christoffer.

  Att inte sockerpriset ökar vet jag inte vad det bror på, men priset styrs ju bl a av tillgång, och den är kanske säkrad i och med att socker i så hög grad odlas för etanol. Ett enda exempel, socker, motbevisar heller inte de fakta du här tagit del av rörande matpriser i stort.

  Mycket högre priset på säd kompenseras inte av oförändrat sockerpris. Dels då människor inte kan leva på socker allena, men framför allt då socker är en rätt dyr vara för de behov vi talar om. Och om socker skulle kunna ersätta annan basföda, vilket alltså inte är realistiskt, skulle nog priset på socker stiga precis som övriga livsmedel, eftersom vi i alla händelser etanolodling istället för matodling ger mindre mat och därmed högre priser.

  Du hävdar att den brittiska regeringens policy-rådgivare, IFPRI och flera humanitära organisationer du just läst om berättar skrönor när de beskriver vad de ser!? Det är inte bara ett anmärkningsvärt påstående utan även ansvarslöst. Det som nu sker vet vi förresten sker med den politik vi för -- nämligen att tillgång på mat minskar när subventioner åstadkommer övergång från odling av livsmedel till odling av biobränsle.

  -

  När det gäller CO2-utsläpp och biobränslen i fordon ser jag gärna, då du är (blå)grön, att du läser bloggposten jag länkar ovan -- denna -- och bemöter argumenten där. De är i linje med naturresursforskares resonemang, att etanol i alla former tenderar att öka CO2-utsläpp jämfört med den effektivare konventionell energiodling.

  ReplyDelete
 4. För övrigt Christoffer:

  Du har ju läst min post, vilket jag tackar för, men jag vill fråga dig en sak.

  Vi ligger nu på cirka 2,5 procent etanol i bränslet, men 80 procent är importerat från Brasilien (**) där vi vet att en ökad markefterfrågan leder till att regnskogen skövlas i en aldrig tidigare skådad hastighet. Se artikel i Miljörapporten.

  Vi vet också att om vi avbröt importstöd, tullbefrielse och andra subventioner av etanol i Europa, så etanolimporten från Brasilien upphör, skulle den inhemska etanolen bara kunna motsvara 10 procent av fordonsbränslet till priset av 40 procent av vår åkerareal.

  När du nu är medveten om att matpriserna ökat med i snitt 40 procent på kort tid och förväntas fortsätta öka drastiskt vid den fortsatta etanolsatsning som planeras, är du då beredd att stödja den satsningen för att nå de maximala 10 procent inblandning (av något som dåligt minskar CO2) trots att livsmedelspriserna (kanske utom socker) skjuter i höjden?

  Själv finner jag vilja att göra nåt så dumdristigt närmast kriminellt!

  ---

  (**) I Brasilien använder f ö de flesta fordon diesel, vilket är ett effektivt bränsle, samt är kraftnätet fossilbaserat, vilket kunde minskas om man istället för energikrävande etanolproduktion odlade konventionella energigrödor.

  ReplyDelete
 5. Financial Post, en underavdelning till stora National Post i Toronto, hade den 7 januari en artikel "Forget oil, the new global crisis is food":

  "I centrum av den hotande livsmedelskatastrofen finns majsen -- etanol-industrins 'huvudrätt'. Majspriset har ökat ca 44% de senaste 15 månaderna...

  Detta påverkar inte bara priset på livsmedel där spannmål ingår, utan också priset på kött, när kostnaden för foder också ökar."

  Det finns mer att läsa där.

  ReplyDelete
 6. steve: Riktigt, och tack för en bra artikellänk Steve!

  -

  Eftersom Christoffer är inne på att jag tänkte fel i och med att företaget som lade ner livsmedelstillverkning använt "corn" för att föda upp kycklingar vill jag med följande till honom och de som tänker så bristfälligt som han gör tillägga följande:

  På kort sikt påverkas priset på "corn" man odlar i USA när man s a s rycker den från livsmedelsproduktionen till biobränsleproduktion. Men på lång sikt är inte någon enskild gröda särskilt utsatt utan livsmedelsvolymerna i stort. (De minskar oavsett majs-, sockerrörs- eller tulpan-etanol!)

  Ökar majspris när man använder avkastning från befintlig majsodling till etanol leder det till att bönder övergår från andra grödor till den dyra livsmedelsodlingen majs (det som Steve tar upp ger brist på annat), och den slutliga förhållandet (kompositionen) mellan odlade grödor för livsmedelsproduktion kanske inte alltför dramatiskt skiljer sig från det innan man startade "etanolresan" och är i alla händelser optimal för att föda oss -- MEN med MINDRE mat! Det som påverkar över några års sikt är alltså livsmedelstillgång och därmed livsmedelspris i stort, när odlingsmark konverterar från mat till biobränsle.

  I Brasilien har man nog inte i så stor utsträckning utnyttjat befintlig produktion av sockerrör utan expanderat jordbruket genom att nyodla dessa -- direkt nyodling, men även indirelt där konventionellt jordbruk flyttat och börjat nyodla (snabbaste regnskogsskövling där någonsin; se länk i denna post!). Inflödet av utländska subventioner i brasilianska etanoljordbruket torde även göra att marknadsförhållandet på det de producerar är speciellt.

  -

  Det biobränslefascisterna uppnår (ja, detta kan kallas kriminellt av skälet att svält skapas för det ynka och meningslösa som framgår av resten av denna mening) genom att driva biobränsleresan till vägs ände, där man odlar en femtedel av åkerarealen, är enligt den unika rapporten i i Science (som jag även länkade i posten ovan) att man får 5 procent inblandning av biobränsle i bilarnas fossilbränsle. Fordonen står för högst 1/5 av fossilenergin, så totalt ersätts bara enstaka procent. Drygt 10 procent fordonsbränsleinblandning skulle ta halva vår åkerareal.

  Och i denna enstaka procent av total fossilersättning ger etanol en sämre CO2-reduktion än om energigröda odlats på de 20 procent åkermark som man då odlar för biobränsle. (Se min etanolsågning som även länkas i denna post.)

  -

  Nu hoppas jag Christoffer fattat att jag inte gav citat om "corn" för att visa något om just den varan, men att livsmedelspriset stiger just på det sätt som anges i denna post och i länkade källor -- med 40 procent i Karibien där folk nu hungrar och riskerar svält -- och att Christoffers påstående därmed är irrelevant men även oansvarigt blundandes för och förnekandes en farlig situation där storskalig svält inte kan uteslutas.

  -

  Detta verkar vara en religion samt vinstintressen, och Christoffer är nog inte på något sätt en skurk, som den vanlige bloggare han är.

  Värre är att medierna inte tar upp detta kritiskt samt att bilindustrin sprider felaktig information om biobränslen och driver på hårt för att -- sporrade av den goodwill man tror det ger samt subventioner -- utan nytta ta oss in i en katastrofal återvändsgränd.

  ReplyDelete
 7. Etanolhanteringen gör mig illamående. Än en gång ska vänsterns politik driva människor in i svältdöden. Och allt för att denna vänster av goda människor vill oss allt gott.

  ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´