Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Friday, March 18, 2011

Kärnkraft har dödat minst människor

Om Brian Wang på Next Big Future har analyserat korrekt är antal döda per TWh producerad energi för olika energislag följande:

ENERGY SOURCEDEATH RATE (deaths per TWh)
Coal – world average161 (26% of world energy, 50% of electricity)
Coal – China278
Coal – USA15
Oil36 (36% of world energy)
Natural Gas4 (21% of world energy)
Biofuel/Biomass12
Peat12
Solar (rooftop)0.44 (less than 0.1% of world energy)
Wind0.15 (less than 1% of world energy)
Hydro0.10 (europe death rate, 2.2% of world energy)
Hydro - world including Banqiao)1.4 (about 2500 TWh/yr and 171,000 Banqiao dead)
Nuclear0.04 (5.9% of world energy)


Här är Wangs artikel. Jag är inte bekant med sajten Next Big Future och har knappt hunnit läsa och granska artikeln, men t ex tycks källor vettigt valda.

Jag uppmuntrar alla att ifrågasätta detta.


Uppdatering 20 mars: Eric Erfors ledarartikel Kol dödar, om risker med olika energikällor, helt relevant även om klimathotet nämns. Michael Tjernström resonerar likartat, men bara om klimathot, inte om de mer än 1 miljon som årligen lär dö av kolkraft.


Relaterat i media: NyT 1 2 3 4 5 SvD 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Exp 1 2 SVT 1 2 3 4 5 6 DN 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 GP 1 2 3 4 5 6 Dagen 1 2 3 4 5 MA 1 2 3 4 5 BLT 1 2 3 4 HD 1 2 3 4 5 ST 1 2 EK 1 2 Norrt VG VL 1 2
Andra bloggar om: , , , , , ,

17 comments:

 1. Jag satt och tänkte på det där igår kväll, vilken energikälla som har minst antal dödsoffer per TWh. Nu vet man lite mer.

  /Anders

  ReplyDelete
 2. Fråga: Har man räknat alla som dött i cancer pga av strålning, missfall pga strålning och andra sekundära dödsorsaker som är en direkt följd av strålskador?

  ReplyDelete
 3. @Mimzan

  Inte speciellt många har dött som följd av strålning orsakat av kärnkraftolyckor. Även när det gäller Tjernobyl så har man inte kunna notera någon ökad dödlighet i cancer bland befolkningen, stråldoserna är helt enkelt för låga för det. De som deltog i räddningsaktionen löper däremot en något ökad risk för cancer, men den är förhållandevis liten. Likaså finns en ökad risk för sködkörtelcancer bland dem som utsattes för radioaktivt jod, men det har lett till få dödsfall. Om man utgår från den linjära modellen utan tröskel för cancerfall orsakade av strålning för de som utsattes för de högsta stråldoserna, dvs ett värsta fall scenario, så handlar det inte om fler än ett fåtal tusen extra dödsfall. Ungefär lika många som dör i de kinesiska kolgruvorna under ett år.

  Kan även rekommendera ExternE rapporten vilket är en omfattande studie över de externa kostnaderna för olika elproduktionssätt. Total skadekostnad för olika kraftslag i eurocents per kWh:

  Vattenkraft 0,05
  Vind 0,08
  Kärnkraft 0,17
  Gas 0,35
  Solceller 0,46
  Stenkol 0,75
  Brunkol 1,01

  http://www.externe.info/

  ReplyDelete
 4. "Inte speciellt många har dött som följd av strålning orsakat av kärnkraftolyckor."

  Vet inte riktigt vad detta baserar sig på för studier men "IAEA Chernobyl Forum Report" uppskattar ca 4000 dödsfall pga strålning från Tjernobylolyckan.

  I en studie utförd av forskare på uppdrag av Europeiska parlamentariska grupper, Greenpeace och medicinska stiftelser i England, Tyskland, Ukraina och Skandinavien estimeras däremot (den helt horribla) siffran 500000 dödsfall direkt relaterade till strålningen från samma olycka.

  I denna senare studie hävdas att IAEAs analys inte är fullständig.

  ReplyDelete
 5. PS. De flesta inser nog problemet med Brian Wang's kalkyl. Det är ju i stort sett hopplöst att göra rimliga avgränsningar för vad som ska räknas in i energirelaterade dödsfall när metoderna skiljer sig så mycket åt. En sak han dock kunde ha gjort för att få lite mer rättvisa resultat är att beräkna antal dödsfall per EROEI. DS.

  ReplyDelete
 6. @SO

  Beräkningen bygger på WHO:S siffror (länk), som även Chernobyl Forum nämner (PDF).

  Även om man pessimistiskt inte ser Tjernobyl som engångshändelse, utan en som ständigt upprepas (trots att det var omodernt ryskt kraftverk), blir döda av kärnkraft väldigt få!

  För Royal Australian and New Zealand College of Radiologists skrev 2007 DR Wigg i linje med det lägsta antal döda som angetts (se "Radiation: Facts, fallacies and phobias").

  500 000 uteslutet. Håller med om att siffran är horribel! ;) Greenpeace har inget peer reviewed utan propagandapamfletter. Ett dokument om Tjernobyls hälsoeffekter här (PDF). Enligt Friends of the Earths Anti-nuclear & Clean Energy utgås från ungefär samma antal med förhöjd dos som WHO och IAEA, 6.8 miljoner. Oreras om att det är svårt att spåra fall bland 800 000 normala cancerfall. Detta avvisas av expertis som strålningsforskare, läkare mm, inkl WHO. För denna population dör under 10 år normalt ca 1.5 miljoner. Bara ökad dödlighet i strålningsrelaterad cancer eller förändrade mönster i dödlighet för olika åldrar skulle indikera något, men Greenpeace tal säger att en stor del av de som dör också dör av sviterna efter Tjernobyl!

  Detta rör sig om nivåer nära gränsvärde för radonhus. I andra länder än Vitryssland, Ryssland och Ukraina var strålning en bra bit under gränsvärde för radonhus, ned till mindre än 1/100 av det (Greenpeace, s 129).

  Har inte läst kritik av Greenpeace men kollade nu slumpmässigt en sida och där menade Greenpeace att Downs syndrom och astma ökade på några platser, t ex i en stad i Israel som enligt Greenpeace hade strålning under 1/5 av gränsvärde för radonhus. Greenpeeace tar allt möjligt som är dåligt och ökat och anger det som orsakat av Tjernobyl! Skrupelfritt påstås att korrelation för det man plockat är samband. …än stora och växande städer? Astma ökade överallt och strålning har inte med astma att göra. Ironin är istället att det som orsakar astma är mindre kärnkraft då det leder till mindre fossilt.

  Typisk "fakta" hor Greenpeace är t ex om problem andningsorgan: "Increase in the Kaluga area (Russia), correlated with the Chernobyl radioactive pollution". Korrelation påstås gälla utsläpp i Tjernobyl , inte nedfall i Kaluga? Finns samband mellan andningssvårigheter och små strålningsnivåer? Kaluga är en till Moskva angränsande kommun i väster. Inte västliga vindar från (smutsiga) Moskva vid kärnkraftsolyckan? Gällde Greenpeace påstående en längre period då området hade expanderade städer och/eller industri? Fick Kaluga fler läkare, som kollade människors andningsorgan? Hur såg detta ut i alla 100-tals andra kommuner inom drabbat område? Finns överhuvudtaget i läkarvetenskap samband mellan låg strålning och andningsproblem?

  Greenpeace anger på nästa sida blicken faller på att självmord i Estland var främsta dödsorsak bland fastighetsmäklare efter Tjernobylkatsastrofen, men att självmord även ökade bland "clean-up workers" i Tjernobyl, men -- nota bene! -- (endast) om man jämför den med genomsnitt av ...Litauens befolkning! Annars ökade den inte? Lite Torsk på Tallin-kvalitet? Dokumentet fullt av sånt här. Schizofreni eller blodtryck lokalt, negativa socioekonomiska trender mm.

  Detta slumpvis sidor och en uppsjö av dumheter finns tydligen som jag inte har tid att kommentera. Nämnda dödstal uteslutet då det är otänkbart att en stor andel av alla döda som statistiskt sett dött som tidigare dog av Tjernobyl.

  Ska även påpekas att strålning vid Tjernobyl var lägre än från kärnvapentester, som enligt SSM i USA orsakade 46 000 cancerfall (PDF).

  ReplyDelete
 7. Mimzan. Ja, man har räknat med döda av strålning från kärnkraft, alltså döda av Tjernobylolyckan. Antal enligt en WHO-rapport, som är i linje med andra rapporter. 2200 döda bland 200 000 sanerings- och uppröjningsarbetare samt 4000 fall av sköldkörtelcancer i Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

  Strålningsnivåer för ca 5 miljoner i dessa länder säg mellan dagens och tidigare högre gränsvärde i radonhus. WHO anger att "Poverty, 'lifestyle' diseases now rampant in the former Soviet Union and mental health problems pose a far greater threat to local communities than does radiation exposure", men även: "Persistent myths and misperceptions about the threat of radiation have resulted in “paralyzing fatalism” among residents of affected areas".

  (Då brytning av uran är antikärnkraftsargument, där SVT menar att några gruvarbetare på Nya Zeelands död i cancer visar kärnkraftens farlighet, kan påpekas att andra ämnen utvinns primärt och själva uranbrytningen inte orsakar cancerfallen. Den dagbrottsbrytning där uran utvinns även mindre skadlig, med mindre dödsfall, än den kolbrytning som bara i Kina ger grovt 5 000 dödsfall per år. Luftföroreningar från kol dödar alltså årligen 100 000-tals människor.)

  ReplyDelete
 8. Förstår jag rätt om du tycker att 4000 döda (WHO's beräkning) i Tjernobylolyckan är "inte speciellt många"?

  Några citat:
  "At least 500,000 people - perhaps more - have already died out of the 2 million people who were officially classed as victims of Chernobyl in Ukraine," said Nikolai Omelyanets, deputy head of the National Commission for Radiation Protection in Ukraine. "[Studies show] that 34,499 people who took part in the clean-up of Chernobyl have died in the years since the catastrophe. The deaths of these people from cancers was nearly three times as high as in the rest of the population.

  "We have found that infant mortality increased 20% to 30% because of chronic exposure to radiation after the accident. All this information has been ignored by the IAEA and WHO. We sent it to them in March last year and again in June. They've not said why they haven't accepted it."

  Evgenia Stepanova, of the Ukrainian government's Scientific Centre for Radiation Medicine, said: "We're overwhelmed by thyroid cancers, leukaemias and genetic mutations that are not recorded in the WHO data and which were practically unknown 20 years ago."

  Det är ju förstås viktigt att poängtera att av de 500 000 olycksoffer som senare dött kan en del härledas till andra orsaker än just strålning.

  Det är dock inte orimligt att hävda att WHO's 4000 dödsfall är extremt lågt räknat.

  ReplyDelete
 9. Kärnkraften kanske inte har dödat speciellt många. Men livet är förstört för många i Vitryssland. Immunsystemet är försvagat och hjärtsjukdomarna har ökat. Detta har drabbat flera hundratusen människor. Inte dödligt, men skadligt...

  Det är egentligen bara 2000 dödsfall som kan knytas direkt till Tjernobyl. Sköldkörtelcancer. Att medellivslängden har minskat kan bero på annat.

  ReplyDelete
 10. Tycker du allvarligt att det här är ett argument för kärnkarft? Jag antar att folk är dummare än man tror...

  ReplyDelete
 11. Jan-Åke JönssonMarch 22, 2011 at 2:01 AM

  Harmless? Chernobyl Radiation Killed Nearly One Million People

  http://www.prisonplanet.com/harmless-chernobyl-radiation-killed-nearly-one-million-people.html

  ReplyDelete
 12. Har vi råd att diskutera sanningen om kärnkraften eller bara sannolikhet?
  http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

  ReplyDelete
 13. Jag hade ett inlägg på bloggen om detta för ngt år sen - kul att se siffror för vindkraft och solkraft också - dessa kunde inte jag hitta
  http://klas-resonerar.blogspot.com/2009/11/olycksrisk.html

  /K

  ReplyDelete
 14. @emma:
  Detta är kanske inte ett skäl för kärnkraft - men då gäller detsamma alla andra kraftslag...

  Om olycksrisk/dödsfall inte är en faktor - vilka vill du då ha ?

  - Resursutnyttjande - där ligger kärnkraften mkt mkt bra till - en sockerbit klarar 200 villors behov av elkraft.
  - Fotavtryck i miljön: Kärnkraft är en av de kraftformer som orsakar minst impact på miljön OM ingen olycka inträffar - och då faller vi tillbaks på olycksrisken igen.
  - Ekonomi: Nya kärnkraftverk är i väst rätt dyra. I asien är de billigare. Per KWh ligger fortfarande priset bra till, i nuläget sponsras vindkraften tex av kärnkraften i Sverige för att inte bli för dyr. Här är dock kol billigare.
  - Miljöföroreningar: Eftersom så lite åtgår till kärnkraften så är miljöförstöringen rätt begränsad -allt hänger på brytningen av uran, hur den görs. Men samma problem gäller all gruvdrift. Här torde kolet vara värst...
  /K

  ReplyDelete
 15. @emma och so

  Det dör 5 000 kineser i kolgruvor varje år. Under de senaste 50 åren blir det 250 000.

  Relativt 4 000 så är 4 000 inte mycket. Ni är visst inte så rationella i ert tänkande.

  Människor får cancer i stor utsträckning. En försumbar del av dem får det pga strålning som ni pratar om.

  @Jan-Åke. Det är ingen seriös länk, faktiskt bara löjligt att komma med sådana länkar med tanke på kvaliteten i övriga inlägg. Sidan rapporterar om att USA mönstrar sitt Home Guard för att invadera Libyen. Vi andra lärde oss källkritik på iaf högstadiet.

  /Kalle

  ReplyDelete
 16. Tack Kalle! Cirka 1/5 väl dör i cancer?

  Prison Planet är en konspirationsteori-sajt. Greenpeace siffra fördubblad. Räknar var och varannan död som levde 1986 som offer?

  Intressant artikel i The Australian: Chernobyl: when truth went into meltdown

  -
  Kan upprepas att kärnvapenprov kring 50-talet på några år gav 46 000 sköldkörtelcancerfall i USA. Vore inte förvånad om de med andra länders provsprängningar var 100 000 globalt. Sverige har 500 döda per år av strålning från radon i bostäder. Och 10 000 rökare får cancer.

  Samtidigt noll (0) döda när ett 40 år gammalt kärnkraftsverk förlorar allt inkl. kylning efter en på Richterskalan 9.0-jordbävning och en tsunami på 14 meter.

  Apropå dödsfall i länder med mest strålning från Tjernobyl -- Ukraina, Vitryssland och Ryssland -- minskade inte snittålder som i det inte drabbade Kazakstan (nämns inte av Greenpeace och tillhörde inte av Tjernobyl drabbade områden):

  Life expectancy enligt Gapminder i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan

  Säger inte hur detta ska tolkas, utom möjligen att annat än joniserande strålning dödande några tusen påverkar snittålder. (Som kuriosa utanför ämnet: Dessa länders snittålder var tidigt 1900-tal ca 30-40 år.)

  ReplyDelete
 17. En BBC-artikel som har denna ingress:

  "More than 10,000 people have died in the Japanese tsunami and the survivors are cold and hungry. But the media concentrate on nuclear radiation from which no-one has died - and is unlikely to.".

  ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´