Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Monday, December 28, 2009

Vindkraft -- vägen till träldom (och ingen CO2-minskning)

vindstat_20091228Genomsnittlig produktion i svensk vindkraft är nu 20 procent av installerad effekt (klicka på bild). Under cirka 1/5 av tiden senaste månaden uppnåddes vidare bara 5-12 procent av installerad effekt. (Statistik från vindstat.nu.)

Men framför allt gäller att vindkraft inte ersätter koldioxidutsläpp i vår elproduktion då vi knappt har sådan (bortsett från några enstaka procent). Dock kan vindkraftens variation innebära att vi tvingas producera eller importera lite kolkraft.

Sverige totala elproduktion är grovt 150 Twh. I följande resonemang utgår jag vidare från en utbyggnad av vindkraft med endast halva regeringens (tekniskt orealistiska, miljömässigt meningslösa och ekonomiskt vansinniga) plan på 30 Twh, alltså 15 Twh från cirka 3000 nya vindkraftverk (idag finns cirka 870 stycken).

Min utgångspunkt är alltså närmare KVA:s rekommendation. (Jag tycker dock att de missar den obetydliga CO2-minskningen till en mycket hög kostnad.)

Jag räknar även med att vindkraft ger en expansion av elproduktion på max hälften av angiven produktion. Det kanske låter pessimistiskt, men då vindkraft producerar lika mycket oberoende av efterfrågan minskar den vid låg efterfrågan bara vattenkraftens effektuttag. Nedan anger schematiskt svarta staplar tid på dygnet då efterfrågan är så låg att vindkraftproduktion endast minskar vattenåtgång i redan balanserad vattenkraft och därmed inte tillför mer kraft:Detta innebär att inte 15 TWh tillförs svensk elproduktion, utan maximalt cirka hälften.

Går mera bort? Vindkraftens reella energitillskott sker alltså under den säg halva delen av dygnet som har högre efterfrågan, men enligt ovan råder under cirka 1/5 av denna tid vindförhållanden som ger produktion på endast 5-12 procent av installerad effekt eller motsvarande cirka 25-55 procent av genomsnittlig effekt. Grovt mellan 1/11 och 1/6 -- säg 1/8 -- av kvarvarande möjliga 7.5 TWh produktionsökning denna tid är därmed antingen vattenkraft eller annan ersättningskraft. När inte efterfrågetopp råder kan vattenkraft användas -- där vindkraft nattetid ger onödigt stora överskott i vattenreserver -- men vid efterfrågetoppar måste annan kraft sättas in, där kolkondenskraftverk och import av el (delvis kolkraft) finns.

Möjlig ökad toppeffekt på några GW finns dock, men den kräver alltså backup.

Här (observera) mycket förenklat och schematiskt proportioner vid tillskott av 15 TWh vindkraft, dels (a) "under halva dygnet" vid normalt låg efterfrågan och genomsnittlig vind och dels (b) under hög efterfrågan samt låg vind.

a)
vind_el_diagram_15natt_v2
b)
vind_el_diagram_lageffekt_lagefterfragan
(Lånad och modifierad bild från dokumentet Gör vindkraften klimatnytta? (pdf) på landskapsskydd.se.)

Att bygga ut vattenkraftens kapacitet för de korta stunderna av maximal efterfrågan under låg vind är beroende på vindkraftens varierande effekt ineffektivt och därmed dyrt.

Slutsats: 15 TWh elproduktion med vindkraft tillför mindre än 7.5 TWh. Vid enbart ersättning av vattenkraft halva dygnet och 1/8 bortfall övrig tid p g a låg vind är energitillskott alltså högst 6.5 Twh, motsvarande drygt 40 procent av vindkraftens totala produktion, men tillskott är av olika orsaker sannolikt lägre.

En svaghet i mina antagandan är att efterfrågetopp -- när vindkraft inte bara ersätter vattenkraft -- råder under rätt begränsad tid. I Danmark exporteras all vindkraft utom 16 procent till Norge och således kan inte mer utgöra effektivt tillskott (ABS Energy Research).

Potentialen hos befintlig vattenkraft ökar knappt heller av storskalig vindkraft.


Vägen till träldom

wetterstrand_ohly_4063957316_fe0d0a5442.jpgOrden "vägen till träldom" i denna posts rubrik syftar på titeln på en bok av ekonomen Friedrich Hayek, här nämnd av Johan Norberg.

Vindkraften minskar alltså inte utsläpp av koldioxid, utan kan tvärtom ge upphov till vissa sådana. Men även om den dyra energiproduktion som vindkraften är faktiskt hade minskat CO2-utsläpp hade det inte påverkat jordens temperatur. IPCC bygger sin flergradiga uppvärmning på förstärkningseffekter vars så kallade "fingeravtryck" (fenomen i atmosfären som visar att den finns) saknas. Tvärtom dämpas en eventuell måttlig temperatureffekt av cirka +1 grad Celsius.

Vidare ger stora statliga stöd till vindkraft eller annat ekonomiskt förfall. En lite likt Michael Moore effektsökande Steven Crowder kollade läget i Detroit:

videolänk


--
Fick just se denna i dagens CO2-hysteri typiska artikelrubrik: "Luleå har mest utsläpp i hela landet". Artikeln inleds med ord av VD:n på företaget Tricorona ("Trick å råna"), vilka gör feta vinster på utsläppsrätter: "-Klimatförändringarna berör oss alla". Vem kan med tanke på den massiva propagandan om farliga klimatförändringar vara oberörd av ett sådant påstående? Tja, enligt vad jag ovan påpekar förändras inte vårt klimat nämnvärt av koldioxidutsläpp, och Luleå har både för Sverige välståndsskapande industrier och ett stort uppvärmningsbehov.


(Bilden på socialisterna: Flickr-kontot Socialdemokrater)

Relaterat i bloggar: Skeptikern, Danne N, Lars K

Relaterat i media: SMP, BLT, NYT, DN, Barometern, SvD, HD, SDS, GP
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

2 comments:

  1. Varför hatar du vindkraft?`
    Har du pengar i kärnkraft eller på annat sätt ekonomisk involverad?

    ReplyDelete
  2. Alla som har räknat på vindkraft drar öronen åt sig. Vindkraft är en modern form av Ebberöds Bank, siddu.
    Ett räkneexempel för peerpede: http://andaslugnt.blogspot.com/2009/11/fran-kol-till-vind-en-gron-tankeovning.html

    ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´