Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Tuesday, September 22, 2009

Reflektion om utsläppsminskning och välstånd

Såg hos Paul Biggs detta diagram, med GDP resp CO2-utsläpp per capita för alla länder åren 1990-2006 (en punkt i diagrammet är ett år). Någon som tror att världen kan få ekonomisk utveckling med minskad fattigdom utan ökning av CO2-utsläpp?

co2gdp.jpg


Fann även detta diagram med några länders GDP resp CO2-utsläpp per capita år 2000.

CO2_Emissions_vs._GDP_per_Capita.gif

Dagens radikala politik för att tvinga ner utsläpp tvingar nog främst ner ekonomin, vilket kanske på kort sikt sänker utsläpp. Se t ex denna FT-artikel om följderna av den ekonomiska krisen. Vindkraftpolitik är dyr och ineffektiv och bioenergi räcker inte långt samt påfrestar miljön.


Kollade i Gapminder denna graf som indikerar GDP resp CO2-utsläpp per capita för Storbritannien (orange) och USA (gul) sedan 1800-talet. Slutposition år 2005 längst till höger.

gapminder_gdp_co2_2

CO2-utsläpp per capita i Storbritannien och USA var visst störst tidigt 70-tal.

Tydligen har tillväxt utan utsläppsökning -- ja även med minskning -- varit möjlig i utvecklade länder utan klimatpolitik. För fattigare länder är såklart situationen helt annorlunda, och då partiklar, som även är hälsoskadliga, getts ökad betydelse för uppvärmning bör modernisering med billig fossil energi vara en no-brainer och ansatser att stoppa sådan ses som omoralisk.

Att ekonomin grovt dubblats utan ökad fossilanvändning beror mycket på teknisk innovation. Tuffa nedskärningskrav som skadar ekonomin förefaller på alla sätt kontraproduktiva.


Några fortsatta funderingar om klimatpolitik

Apropå teknik tycks kärnkraft och energieffektivisering vara bra (då de är lönsamma), men de är otillräckliga för att sänka utsläpp enligt dagens politiska mål. IEA menar att kärnkraft vid utbyggnad får svårt att öka sin andel av energin (och om man får tro Runar Brännlund är inte energieffektivisering så effektiv). Varken teknik eller politik lär finnas för att (utan att offra ekonomin) klara utsläppsmål ...men behöver inte heller finnas: Klimatforskning har inte styrkt att CO2:s lilla temperaturpåverkan kraftigt förstärks. Studier visar tvärtom att den dämpas [1], är neutral [2] eller förstärks mindre än IPCC:s lägsta prognos [3].

Men givet att IPCC mot förmodan har rätt blir för det första katastrofen av några grader varmare klimat inte av det slag alarmister hävdar. Historien visar på positiva effekter. Vidare är, om nu IPCC har rätt, effekt av radikal politik på temperatur rätt marginell, men skulle klimatpolitiken årligen kosta flera procent av BNP drabbas tillväxten, och en t ex under 50 år minskad årlig BNP-tillväxt från 2 procent till 1 procent innebär om 50 år förlorad BNP motsvarande över hela vår nuvarande BNP.

Måtte klimathysterin lägga sig snart.

-----
[1] Spencers, Braswell, Christy, Hnilo 2007 (se UAH); Spencer, Braswell 2008 (se PhysOrg.com); Paltridge et al 2009 (se Briggs); Lindzen 2009 (se WUWT)
[2] Schwartz 2007 (se Motl)
[3] Chylek, Lohmann 2008 (se recon)Uppdatering: Danne Nordling med lite fakta om koldioxidutsläpp.
Uppdatering II (23/9): Bra artikel av ekonomiprofessor Rognvaldur Hannesson i norska E24! om hur radikalt minskade utsläpp är omöjliga utan ett dramatiskt fall i ekonomin. Bl a nämns att 90 procent av primärenergin är fossil. Därför sägs att förhandlingarna nu är en bluff och ett skådespel.

Relaterat i media: MA, SvD, Politiken, Politiken, Riks24, Dagbladet, VG, HD, SvD, SvD, SvD, SvD, GP, DN, DN, DN
Andra bloggar om: , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´