Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Tuesday, July 21, 2009

Solen glimmar blank... och politik... och Svensmark på norska

Fyllde i diagrammet nedan på mycket fri hand in data t o m juni. Det visar genomsnittligt antal solfläckar per månad och en av NOAA:s tidigare förutsägelser (i deras första prognoser antogs solcykel 24 starta 2006; grafik på det här):NASA förutspådde nyligen max 90 solfläckar per månad i solcykel 24 om några år. Prognosen var som vanligt optimistiskt och förutsätter att solcykeln nu börjat rampa upp ...vilket den ju inte har.

Bland solforskare finns ofta antaganden om max grovt 40-50 solfläckar per månad i ett max omkring 2013. Enstaka bedömare har spekulerat i en solcykel närmast utan solfläckar. Det anses dock mycket spekulativt. Förr eller senare sätter solcykel 24 igång, men den är sen och ett par svagare solcykler säger forskarna att vi har att vänta. Men har inte inte solcykel 24 startat till årsskiftet tror jag att både djup i 1913 års minimum och längd i solcykeln som inledde Dalton minimmum tangeras eller passeras. Inte ens solforskarna förstår väl vad som händer, men spekulation om ett kraftigt utraget solminimum kommer såklart att öka vid inaktivitet.

Vi kan i alla händelser anta några svalare kommande decennier. Det tycks nu IPCC:s klimat-apologeter ha bestämt sig för att förklara med "naturliga variationer" och en studie (pdf) av matematikerna Kyle Swanson och Anastasios Tsonis i januari i år. (Nämnde den här.) De antar att CO2 står för temperaturuppgång i linje med dagens CO2-diskurs med förstärkt växthuseffekt.

Swanson och Tsonis angreppssätt och hypotes är såklart helt annorlunda än studie som nyligen visade att solen styr El Nino och La Nina (Meehl et al; info hos Watts, Marohasy och Anderson), men behöver för den skull inte vara helt fel. Påverkanfaktorer avvisas ju inte. Swanson/Tsonis kan ses som en signalteknisk förklaring till över tid begränsade svängningar ...och kanske något användbart när man vill kalla temperaturfall "naturlig variation"? En bias på tiondels grader i temperaturdata torde vara det IPCC, RealClimate m fl nu har kvar att utnyttja till max.

Denna höst/vinter bör förresten en just inledd El Nino påverka det vi i dagligt tal kallar klimat. Warwick Hughes argumenterar dock för att fenomenet denna gång blir svagt.


Politik

"Klimathotet", som aldrig har haft gott vetenskapligt stöd, kan jag svårligen se som annat än en politisk fråga. Att Real Climate nu nyttjar Swanson och Tsonis för att säga att uppvärmningen tagit paus till 2020, men att därefter uppvärmningen ("katastrofen" de sålt med hockeyklubbs-diagram och annat) tar än större fart, kan nog vara ett sätt att köpa tid. År 2020 är i avtal satt som delmål och i USA:s utsläppsrättssystem Waxman-Markey avses då tumskruvar dras åt ytterligare med nya tvång på företag.

Det är dock uppfinningar som möjliggjort framsteg i energieffektivitet och miljövänlighet, och hur mycket drivkraft till sådant slås i spillror när staten intervenerar näringsliv samt jämte andra detaljkrav kväser ekonomin genom restriktioner på energiförbrukning? Det torde rent av kunna betyda att expansion av energieffektiv verksamhet försvåras. Politiken är alltså inte bara fel ekonomiskt, utan även miljömässigt.

Här behöver väl knappast nämnas de problem detaljstyrning med biobränsle, vindkraft och eldrivna fordon varit samt har potential att bli. Försökte från andra stycket i denna kommentar förklara hur miljöpolitik med styrning i form av skatter är problematiskt.

Jag anser dock att det politiska är viktigt då en fri marknadsekonomi är ett av fundamenten i fria demokratiska samhällen. Socialisering av energi och näringsliv, som projekt för "grön energi" och "den gröna ekonomin" innebär, är det både sorgligt och kusligt att nu se bekännande ickesocialister förespråka och införa.

Argumentet att klimatpolitik ändå leder till något bra, där den minskning av fossilenergi som den antas ge behövs av fysiska och/eller ekonomiska skäl håller inte. Det är en på många sätt felaktig slutsats. Exempelvis är effekten av klimatpolitiken inte att vårt beroende av- respektive inkomster för arabvärlden minskar, om det nu är vad som önskas. Detta förklarar Stefan Fölster bra i boken Farväl till världsundergången. Men framför allt är reglering ett dåligt sätt att på sikt få saker effektivare. I ekonomisk forskning finns visst även kritik mot miljöskatter (argument lär bl a vara det jag nämner i ovan länkade kommentaren).

Såg kanske symptomatiskt en lite defaitistiskt Erixon uttala att han "tycker Alliansen gör rätt som inte går till frontalangrepp på socialismen i svenskt samhällsliv. Man har inte tillräckligt med politisk intelligens och ideologisk övertygelse för att vinna en sådan kamp."

Erixons jämförelse är reglerade England och Thatcher, men jag kan inte se att det i dagens framgångar för s a s goda intentioners regleringar är rätt att lämna walk-over för att man tvivlar på ens förmåga. Att lämna walk-over är ett säkert sätt att tappa mark och förlora på.


Om Svensmark på norska

Dagbladet har en ovanligt ambitiös artikel om Henrik Svensmark: Den indirekte forbindelse.

I Svensmarks teori styrs den mängd kosmisk strålning från exploderande supernovor som når jorden av solaktivitet. Den kosmiska strålningen styr i sin tur bildning av låga moln. (Se gärna poster under kategorin cosmoclimatology i menyn.)

Solfysikern Christoffer Karoff från Birmingham universitet intervjuas om Svensmarks senaste studie (nämnde jag här) vilken fokuserar på korta variationer. Han sammanfattar:

"DET ER ET UTROLIG STERKT RESULTAT, fordi beregningene viser at sola påvirker atmosfæren mye sterkere enn Svensmark og kollegaene hans hittil har trodd. Han viser at det skjedde noe markant i skydekket i løpet av få timer etter et stort solutbrudd. For eksempel medfører en 10 prosent endring i atmosfærens ionisering et 7 prosents fall i vannmengden i skydekket over havene. Artikkelen dokumenterer at den mekanismen som Svensmark fant eksperimentelt i laboratorieforsøk, også fungerer i den virkelige verden. Det er en tydlig årsakskjede."

Så nu undrar vi: När får vi se en seriös svensk tidningsartikel om Svensmark?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning: TA; SDS; SDS; SMP; GP
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´