Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Saturday, May 16, 2009

Vaclav Klaus: Fantasy leder till ekonomisk nedgång

The Australian publicerade igår denna artikel av Tjeckiens president Václav Klaus.

Fantasy leder till ekonomisk nedgång

Jag är förvånad över att så många människor i dag i Europa, USA och på andra håll har kommit att stödja politik byggd på hysteri över den global uppvärmning, särskilt lagstiftning för handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen av växthusgaser och subventionera "grön" energi. Jag är övertygad om att detta är fel strategi: inte bara på grund av osäkerheten om den fara som globala uppvärmning skulle kunna innebära, men även på grund av säkerheten om de skador som föreslagen politik inriktad på utsläppsbegränsning kommer att ge.

Jag inbjöds för att ta upp denna fråga vid en konferens nyligen i Santa Barbara, Kalifornien. Publiken inkluderade företagsledare som hoppas kunna tjäna på utsläppsrättshandeln och på subventioner för förnybar energi och "gröna" jobb. Mitt råd till dem var att inte fångas av hysterin.

Europa är flera år före USA när det gäller genomförandet av åtgärder för att reducera global uppvärmning. Alla EU:s medlemsländer har ratificerat Kyotoprotokollet och antagit ett brett spektrum av åtgärder för att sänka sina utsläpp och uppfylla Kyotomålen.

Dessa åtgärder inkluderar utsläppsrättshandels-initiativet känt som the emissions trading scheme, kraftigt höjda bränsleskatter och ambitiöst program för att bygga vindkraftverk och projekt för annan förnybar energi. Dessa åtgärder beslutades i en tid när EU:s ekonomi gick bra och - hoppas man - med full vetskap om att de innebar betydande kostnader.

Med den globala finanskrisen och den plötsliga ekonomiska nedgången, blir två saker tydliga. För det första kommer det att bli svårt att få råd med dessa dyra nya energikällor. För det andra kommer energiransonerande politik som utsläppsrättshandel att bli ett permanent hinder för ekonomisk verksamhet. Ironiskt nog har utsläppen inte minskat som ett resultat av denna politik, men gör det nu i takt med att världsekonomin går in i en recession.

Detta är ingen överraskning för en som mig, som varit aktivt engagerad i mitt lands övergång från kommunism till ett fritt samhälle och marknadsekonomi. De gamla föråldrade tunga industrier som var kommunistregimens stolthet stängdes -- praktiskt taget över en natt -- eftersom de inte kunde överleva öppnandet av ekonomin. Resultatet blev en dramatisk minskning av CO2-utsläppen.

Orsaken till minskningen av utsläppen var ekonomisk tillbakagång. När ekonomierna i Tjeckien och andra central- och östeuropeiska länder byggdes om och började växa igen har helt naturligt utsläppen börjat öka. Alla bör förstå att det finns ett mycket starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och energianvändning.

Så jag är förvånad över att se människor komma undan med det moderiktiga politiska argumentet att politik som utsläppsrättshandel, regeringars tillstånd och bidrag till förnybar energi verkligen kan gynna en ekonomi. Det påstås att regeringar i samarbete med näringslivet kommer att skapa "en ny energiekonomi", att berörda företag kommer att gå med vinst och att alla kommer att få det bättre.

Detta är fantasy. Utsläppsrättshandel kan bara fungera genom att energipriserna höjs. Konsumenter som tvingas betala högre pris för energi kommer att ha mindre pengar att spendera på andra saker. Medan de enskilda företag som tillhandahåller högt prissatt "grön" energi kan gå bra blir den ekonomiska nettoeffekten negativ.

Det är nödvändigt att titta på helheten. Vinster kan göras när energi ransoneras eller subventioneras, men bara i en ekonomi som har en lägre eller rentav negativ tillväxt. Detta innebär att på längre sikt kommer alla att konkurrera om en kaka som är mindre än den skulle ha varit utan energiransonering.

Detta bådar inte gott vare sig för tillväxt eller för vårt arbete ut ur dagens kris.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Twinglytillbakalänkning: SDS; SvD; Politiken; KB; DN; DN
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´