Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Thursday, April 9, 2009

The plan economy is settled -- FN:s budord skrivna

Rubriken en travesti på uttrycket "Science is settled", som brukar användas för att försvara radikal politik.

Nämnde nyligen tveksamheter kring en klimatkonferens i Köpenhamn. I BBC idag beskrivs hur förhandlare för Köpenhamnsmötet hävdar att ökningen av havsnivån detta sekel blir mer än 1 meter även om CO2-utsläppen minskar. Detta trots att IPCC anger ökningen nivåökningen till mellan 19 och 59 centimeter. Köpenhamnsförhandlarna tycks använda udda extrema rapporter, som kanske i Johan-Rockströmsk anda tillspetsas ytterligare.

ICONATOR_f68cdf0372a9843b8cb9c92b0c402379.gifHärom veckan skrev Investor's Business Daily om det första förberedande mötet av tre inför Köpenhamnsmötet i december. Ska man tro dem ser det minst sagt illa ut.

Artikeln enligt Googles automatiska översättning lätt korrigerad:

Köpenhamn: Miljörörelsens München

Klimat: Tjeckiens president Vaclav Klaus kallade en gång globala uppvärmningen en ny religion, en trojansk häst för att införa en global tyranni värre än kommunismen. Detaljer om Köpenhamn konferensen bevisar hur rätt han hade.


Den första av tre möten av maratonförhandlingar som syftar till att utarbeta detaljerna i Köpenhamnfördraget om klimatförändringar som undertecknas i december börjar söndagen den 29 mars i Bonn, Tyskland. Från vad vi vet, blir det en kapitulation för tyranni så betydande som en annan förhandlad för 71 år sedan.

I ett 16-sidig informationsdokument som Fox News erhållit beskriver målen och dagordningen för United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), ett organ beredande vägen till Köpenhamn med goda avsikter. Bakom denna soppa av bokstäver finns en lista med idéer och samtalsämnen för vad FN kallar "ambitiös och effektiv internationell reaktion på klimatförändring".

Vi är inte säkra på hur effektiv den kommer att bli, men det är verkligen ambitiös då den söker ställa om världsekonomin i ett de facto-upphävande av den industriella revolutionen. Under FN:s överinseende skulle frihandeln komma att dö, industrier som överlever skulle kunna flyttas över gränserna och vi skulle få obligatorisk koldioxidkompensering och system för handel med utsläppsrätter infört på global nivå.

En del av "ramen" i denna nya och mer drakoniska Kyotoöverenskommelse är en ny slags taxa kallad "border carbon adjustment" som dokumentet beskriver som "ett skatteuttag på importerade varor som är lika med den som skulle ha förekommit om de hade produceras inom landet". Med andra ord, om det exporterande landet inte inför en koldioxidskatt, kommer importlandet att göra det.

En annan form av "justering" är att kräva att exportörer “köper (koldioxid)kompensation vid gränsen motsvarande vad producenten skulle ha tvingats köpa om varorna hade producerats inom landet". Tänk er att FN tvingar amerikanska exportörer att köpa utsläppskompensationer.

Under denna globala klimatregim, skulle skatter tillåtas "som säkerhetsbarriärer för att skydda producenter av klimatvänliga varor". Dokumentet stöder subventioner till producenter av varor som anses vara "miljövänliga". Protektionism blir grön. Vem visste att Smoot och Hawley var miljöaktivister?

Dokumentet talar om en "klimatförändringsskatt" på sjöfart och luftfart som med säkerhet kommer att ödelägga utrikeshandel och turism. Den amerikanska flygindustrin hade intäkter på 208 miljarder dollar 2008. Om vi inte kan ta fram en hybrid-747 riktigt snabbt väntar oss problem.

Det talas om undertecknare som implementerar politiken för utsläppsrättshandel vilken i dokumentet medges "skulle innebära negativa konsekvenser för det implementerande landet". Sådan politik “kan medföra vissa industriella omlokaliseringar... till mindre reglerade värdländer“. Jösses, vad tror du?

Obama-administrationen stöder en inhemsk politik för utsläppsrättshandel och inkluderade den i sin underskottsskapande budgetproposition. Som vi har noterat, ett utsläppsrättssystem med tak är genom sin begränsning av totala koldioxidutsläpp verkligen ett tak för ekonomisk tillväxt. En analys av George C. Marshall Institute uppskattar BNP-förluster på så mycket som 3% 2015 och på så mycket som 10% 2050 till följd av denna åtgärd.

Effekterna av denna överenskommelse om vi deltar är oöverskådliga. Enligt energidepartementet härrörde ungefär 72% av USA:s elkraftsproduktion under 2007 från förbränning av fossila bränslen. Ungefär 6% kom från vattenkraft och mindre än 3% kom från sol, vind och "andra” källor.

I Financial Times skrev nyligen Tjeckiens president Vaclav Klaus: "Som en som har levt under kommunismen under större delen av mitt liv känner jag mig tvingad att säga att jag nu ser det största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd i ambitiös miljöaktivism, inte kommunism".

Klaus berättade nyligen för Cato Institute att "miljöaktivism är en religion" som accepterar global uppvärmning genom tro och söker utnyttja den för att omforma världen och ekonomisk social ordning.

Dess budord har nu skrivits. FN kommer att bli dess tempel och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon dess överstepräst.

[artikel-slut]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning: SvD: WWF: "– Vi ställer nu vårt internationella klimatteam till Fredrik Reinfeldts förfogande. Vi har 43 experter som jobbar med klimatfrågan, och Fredrik kommer kunna ringa dem när som helst för stöd i klimatförhandlingarna. Vi har informerat miljöministern om detta"; SvD; SvD; SvD: "Till de goda nyheterna hör att USA under Barack Obama övergett den tidigare administrationens grundläggande skepsis gentemot själva frågeställningen [(sic!)]. ... Det europeiska [synsättet] handlar om att i förlängningen på Kyoto-avtalet införa ett gränsöverskridande system med regleringar som begränsar utsläppen och ett marknadsliknande system för handel med utsläppsrätter"; SvD; DN; DN; Aftenposten; VG

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´