Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Wednesday, October 15, 2008

Om Arktis nyligen varmare klimat

Vill tipsa om ett nytt välresearchat inlägg på Climate Sanity, listande studier om Arktis temperatur kring holocena optimum: Don’t Panic - The Arctic has survived warmer temperatures in the past.

Beträffande Arktis förmåga att klara varmare klimat kan nya studien av Duane Froese nämnas, vilken AccuWeathers Brett Anderson tog upp här.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning:
SvD: "Vissa använder data som de vill"
DN: "Varmare Europa kräver anpassning"
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

7 comments:

 1. Re: Jag har ingen aning om vem du är så jag kan inte säga om du är en intressegrupp med tydligt motiv eller inte. Men jag skulle tro att du ondgör dig över de förändringar som sker till följd av anpassningar till klimathotet.

  Någon annan anledning kan inte finnas. Såtillvida du inte är forskare med goda kunskaper i ämnet.

  Jag litar på de som verkligen är insatta, och då menar jag inte mig själv utan den majoritet av kunniga akademiker som kommit fram till att koldioxiden påverkar klimatet. Litar man inte på dom så måste det betyda att man har ett intresse av att motarbeta de som förespråkar att vi måste göra något mot klimathotet eller så är man en kunnig klimatforskare själv med väldigt god kunskap som säger att klimathotet inte existerar.

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2708&a=654583

  ReplyDelete
 2. niclas, det finns ett otal akademiska forskare som menar att koldioxiden inte påverkar klimatet. I alla fall inte till den grad som Al Gore påstår.
  Att ange DN från maj 2007 som grund för dina påstående verkar vara en aning, ja, vad skall jag säga, sent påkommet?
  Se dig gärna omkring i de skeptiska bloggar. Rekommenderas å det varmaste!
  DV

  ReplyDelete
 3. Niclas
  Glömde att påpeka:
  Håller med dig till 100% om vargarnas bestånd i din blogg!
  DV

  ReplyDelete
 4. niclas. Jag tillhör ingen intressegrupp.

  Jag ondgör mig väl inte över förändringar som sker till följd av anpassning till klimathotet. Jag är för att vi anpassar oss till klimathot, men jag definierar inte dem som hot som främst vi människor påverkar, och det gör jag inte eftersom den CO2-teorin - eller hypostesen - är förfärande svag - rent ut sagt usel (samt naturligtvis att den är obevisad, där IPCC försökt "bevisa" den genom att lansera en fuskgraf för historisk temperatur, den s k hockeyklubbsgrafen; se min bloggkategori 'temperatur').

  Något jag - som du uttrycker det - ondgör mig över är dramatiska åtgärder som motiveras av att förebygga något som inte existerar, nämligen hotet om en dramatisk klimatförändring, och naturligtvis ondgör jag mig öven vissa som driver på för de dramatiska åtgärderna.

  Du skriver att du litar på de som är insatta. Hans von Storch och Dennis Bray publicerade 2003 i Nature en uppföljning på en undersökning 7 år tidigare, vilken - trots att fler trodde på mänsklig växthuseffekt 2003 än 1996 - visade att 82 % av klimatforskarna anser att global uppvärmning sker (18 % menar alltså inte att man kan säga det), 56 % att en sådan mestadels orsakas av människan samt (endast) 35 % att modeller kan förutsäga klimatet.

  44 % ansåg alltså inte att klimatförändringen mestadels beror på människan, trots att IPCC anger siffran 90 %. Man ska dock veta att IPCC:s siffra inte bygger på vetenskap eller ens statistisk analys, utan på politisk förhandling mellan politiska tjänstemän.

  IPCC har även satt solens och molnens roll till nästan noll respektive noll, för att de avvisar de faktorerna med argumentet att resultaten är för osäkra och att vi vet för lite. Sanningen är att den starka förstärkning IPCC bygger idén att CO2-halt leder till kraftig uppvärmning måste ses som närmast manipulativ spekulation som nu motbevisats; läs gärna denna post om det.

  Vidare är IPCC:s avvisande av exempelvis kosmisk strålnings roll inte vetenskapligt väl underbyggt utan bygger inte på bättre saker än enskild kritik från 90-talet som IPCC skriver att de bedömer gäller även nu. Detta trots att senaste resultat är starkare och med över 95,5 signifikans i korrelation för kosmisk strålning och moln, helt tydligt i solcyklerna och helt övertygande. Då IPCC är ett FN-organ som politiker och länders vetenskapliga organisationer skrivit under trohet till får sådana som Svensmark och de som studerar klimatförändringsfaktorer som inte är CO2 svårt att få forskningsmedel och att publiceras; forskningsmedel får de oftast söka privat. Men även t ex lärare som uttrycker att IPCC:s dokument är dåliga och agendadrivna lär få problem.  Eugene Parker, Ján Veizer, Richard Lindzen, Syun-Ichi Akasofu, Roger Pielke, Roy Spencer (NASA), Henrik Svensmark, forskare på CERN och otaliga andra forskare av yppersta klass är "skeptiker" (medan faktiskt många som producerar rapporter för IPCC, såsom Gavin Schmidt och Michael Mann - och jag vill även säga professor Schneider - är rätt mediokra, ibland - som t ex Scmidt, som skriver modeller för allt möjligt där hans resultat strider mot vad forskningsfälten säger - endast datatekniker till professionen).

  Det jag nämnde forskar om klimatet och atmosfären på högsta nivå, och förutom diverse listor som hundratals forskare skrivit under har 31000 forskare världen över skrivit under ett upprop mot Kyoto-protokollet, där de säger att de inte tror på IPCC antagande om koldioxidens roll för klimatet.


  Detta hoppas jag får dig att inse att det inte är 90 eller 99 procfent av forskarna står bakom att människan är huvudsakliga orsaken till klimatförändring, vilket. I själva verket finns inga bevis för att vi ens har någon betydande roll, men jag förnekar inte växthuseffekten. Den finns, och om förstärkningen är noll -- dvs vid en neutral reaktion, vilken dock tenderar att vara instabil i naturliga system (men klimatet är inte enligt historiska data instabilt med avseende på växthusgas) -- så blir temperaturökningen cirka 1 grad Celsius. Enligt forskarresultat senaste året (Spencer m fl) förefaller dock förstärkningen vara negativ, d v s att en temperaturhöjning från extra växthusgas dämpas. Den är i så fall mindre än 1 grad.


  Jag litar alltså på forskare (har f ö en B.Sc. i fysik) och på de som är insatta, men jag har satt mig in i ämnet och litar inte på att en majoritet för en ståndpunkt har rätt. Det är som sagt inte sämre kvalitet på de forskare som IPCC tvingat lämna organisationen för att de motsatt sig IPCC:s obefogade alarmism om t ex orkaner och sjukdomar, och IPCC:s dokument kontrolleras ytterst av tjänstemän. Kapitlet om människans roll slutediteras av 5 personer, och någon peer review-process i egentlig mening finns inte. (Nyligen lyckades Steve McIntyre få ut gamla protokoll om hur kommentarer hanterats, och det var ingen vacker syn!)

  Om du inte anser att jag är en förnekaridi*t som inte bör tipsa dig om något skulle jag rekommendera dig att se denna danska vetenskapliga dokumentär om Svensmarks forskning. Se även detta dokument om teorin, om du är nyfiken på klimatforkning! ...eller detta enklare dokument, av Nir Shaviv.

  -

  Jag vet inte vad klimatfrågan är för dig, men jag tycker du gör klokt i att tro på forskarna, eftersom jag allmänt om allt ger den rekommendationen. Men se gärna även vad kritikerna i denna fråga säger, och det anser jag att du ska göra med tanke på den stora mängd forskare av mycket hög klass som ifrågasätter IPCC:s slutsatser samt att frågans betydelse är stor. Denna frågas betydelse kommer sig ju nästan helt av de politiska implikationer den har, vilka är avhängiga om människans roll är betydande eller inte. Inte sant?


  Du skrev: "Någon annan anledning kan inte finnas." Hoppas du nu förstår att det finns en "annan" anledning.

  Jag tycker förresten inte att bara forskare (jag har nog forskat, om än inte på så hög nivå) ska få uttala sig. Du accepterar väl vetenskapsjournalister (de på SR:s vetenskapens värld är förresten "skeptiker"), och jag vet inte om du accepterar att Al Gore får uttala sig...?

  Nå?

  Jag har även lite svårt att se att inte de som talar för en klimatkatastrof kan ha ett syfte. Vare sig Al Gore, Mark Lynas, syndikalisten (d v s kommunisten) Andreas Malm och otaliga andra oerhört aktiva i denna fråga är forskare, och aldrig någonsin har jag sett någon som talar om klimatkatastrof tystats för att denne inte är foskare!

  Har du?

  Jag frågar än en gång: Har du någon gång hrt att någon som fört fram klimatkatastrof-hypotesen tystats för att den inte är forskare?

  Jag anser såklart att det vore djupt felaktigt att göra det, och skulle protester om någon gjorde det.

  Men med tanke på den attityd mot att jag skriver om denna fråga som du visar i din kommentar, är ditt ideal att det är okej att tysta en sida bara, nämligen de som inte tror på klimatkatastrof?

  Med tanke på att denna fråga har så stora politiska imnplikationer skulle jag i så fall - om det är vad du anser - kalla dig för ickedemokrat. Men det troligaste är nog att du bara inte tänkt igenom saken. Al Gore, James Hansen och vissa i vänstern menar dock att inte kritiker till klimatkatastrofbudskapet ska få uttala sig i medier, eller rent av kunna dömas för brott (Hansen).

  -

  Exakt vad du vill säga med DN-länken förstår jag inte. Jag säger inte emot en hel del av vad Bojs säger. Exempelvis det om klimatet för 120000 år sedan. Jag har nog ägnat detta svar en timme och skulle jag ta upp allt som står i artikeln skulle jag få skriva minst en halvtimme till. Tänker du peppra mig med länkar med en massa punkter i varje länk och bara skriva, vad säger du om detta lär jag inte svara på allt, även om jag såklart kan det! Men frågar du explicit om punkter i DN-artikeln eller någon annanstans lovar jag att svara! Fråga bara konkret så!

  Jag kanske ändå svarar på allt i DN-artikeln, men inte nu. (Det vore f ö bättre om Bojs skrev en ny uppdaterad artikel än denna, så man kunde få lite "Twingly-läsare" på svaren. ;)

  Men det mesta av Bojs påståenden är falsifierade. Det om permafrosten det senaste året. Sök gärna på permafrost på denna blogg så ser du en länk till en global warming-blogg som medger att smältning av den inte längre kan anses som ett hot; det har inte minst att göra med att den och inte heller Grönlands is smälte för just 120000 år sedan.

  När det gäller påståendet om att solen inte påverkar klimatet gäller det säkerligen Lockwood och Fröhlich undersökning, som Bojs brukar nämna. Den räknar delös inte med temisk tröghet, och dels använder den data med svagt positiv trend, medan det finns andra data - som man kan argumentera för bör användas - med svagt negativ trend, och således med positiv korrelation till solaktiviteten. Ett annat viktigt argument är att de endast studerat cirka 20 år, och det över två solcykler; typ minsta sampelintervall vid signalanalys. På den grunden -- för ett kort intervall under solaktivitetstopp med marginell förändring och utan medräknad termisk tröghet -- menar de att korrelation som de medger funnits i århundraden nu har upphört att finnas. Skandalöst dåligt, vilket påpekats av många.

  Nåväl. Undrar du om något annat, så säg bara till. Ju mer specifik du är, desto kortare svar. :-)

  ReplyDelete
 5. niclas.

  Kan väl tilläggas att en majoritet hade fel om 70-talets befolkningskatastrof, där halva jordens befolkning skulle svälta ihjäl när vi blev 5-6 miljarder människor, eller hade fel om skogsdöden, där de med avvikande ickealarmistisk men faktagrundade åsikter mobbades inom deras forskarmiljöer, inte helt olikt dagens situation.

  -
  Dagens klimatfråga har nog både de sociomekanismer som fanns för t ex "skogsdöden" samt politiska implikationer, där den används som ett slags "folkfrontsverktyg" för andra syften, men sannolikt även många andra komponenter.

  ReplyDelete
 6. MagnusA: Mycket långt inlägg som jag tyvärr kommer att ge ett förhållandevis mycket kort svar på. För jag har tyvärr inte tid med något längre.

  Du ongör dig över "dramatiska åtgärder som motiveras av att förebygga något som inte existerar" som du själv skriver. Som du mycket riktigt skriver senare så råder oenighet om klimathotet. Det betyder att det finns en risk att klimathotet kan vara riktigt. Men jag förstår att du själv sätter denna risk till 0%. Det gör inte jag. Därför tycker jag att de dramatiska åtgärderna måste göras, för att vara på den säkra sidan. Åtgärder som jag för övrigt inte ens tycker har nåt nivån "dramatiska" än. Det händer knappt någonting.

  Jag har aldrig uttryckt att bara forskare ska få uttala sig i frågan. Har du uppfattat det så beror det på att du missuppfattat mig eller att jag uttryckt mig klumpigt. Det enda jag sagt är att jag inte kommer bemöta vetenskaplig argumentation. För den argumentationen förs bäst med de vetenskapliga företrädarna för klimathotet. Jag har också sagt att jag litar mer på dessa vetenskapliga företrädare än kreti och pleti som skriver kommentarer på min blogg, no offence. Vidare har jag sagt att jag inte har tid att sätta mig in i frågan djupare. Det finns dom som har som jobb att forska i den här frågan. Jag är inte domare i det här målet.

  Så med all respekt, tack för din långa kommentar och för allt material du länkat till men jag har inte tid att läsa allt. Min blogg är främst en plats för mig att framföra mina åsikter precis som din blogg är en arena för dig. Kalla mig naiv och dum om du vill, men jag väljer att lita på de som påtalar människans klimatpåverkande effekt och jag vill inte att människor ska tvivla i den här frågan eftersom jag anser inte att risken jag nämnde tidigare är 0%. Jag ber om ursäkt för att jag inte publicerar ditt svar på min blogg. Men jag måste sätta en punkt för den är korespondansen p.g.a. tidsbrist från min sida. Hoppas du förstår.

  mvh
  /Niclas

  ReplyDelete
 7. Eller jag publicerade dina svar ändå. Bara för att bevisa att jag inte tystar ner någon.

  /Niclas

  ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´