Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Tuesday, September 9, 2008

Willkommen in Vindkraftschnurrig Schweden

Såg (i en kommentar i denna post) att turistnäringen via en debattartikel i DI uttryckte oro över att vindkraften påverkar naturen så att Sverige blir mindre attraktivt som turistland. En artikel i god ton och utan övertoner. Trots att vindkraft är en extremt dyr och dålig energikälla och som jag därför inte anser vi bör satsa på funderade jag på om oron för turismen kan vara befogad.

Hur stor yta kräver regeringens utbyggnad till 6000 vindkraftverk?

Ett räkneexempel
Hur stor plats behöver ett verk i en park? Läser här (pdf) att avståndet mellan kraftverken ska vara minst 5 gånger rotordiameter, och rotorblad på 90 meter tycks vara vanliga på 2 MW-kraftverk. Jag avrundar uppåt till 500 meter mellan kraftverken.

Sen är frågan hur nära en vindkraftpark man kan bo? Enligt en internationell undersökning som nämns i denna artikel ska människor aldrig bo närmare än inom drygt 3 kilometer (2 miles) från vindkraftverk -- annars stor risk för svåra hälsoproblem. Jag utgår i detta exempel från att ingen bör bo inom 3.25 km från en vindkraftpark.

Överslagsräknade att de 1000 planerade vindkraftverken i Markbygden utanför Piteå (Europas största vindkraftpark) tar drygt 1 x 4 mil i anspråk, och det multiplicerat med 6 blir ändå bara cirka 1/200 av Sveriges yta. Då bör väl diverse turistattraktioner kunna undvikas? Så enkelt är det nu inte.

Vi har och kommer ju att ha vindkraftparker i olika storlekar. Lillgrund har visst 48 stycken 2.3 MW-kraftverk. Gotland har i flera parker totalt 100 vindkraftverk. 20 kraftverk per park verkar inte vara ovanligt, medan alltså Markbygden bygger ett 1000-tal kraftverk.

(Parentetiskt om kostnader: Lillgrund sägs ha kostat 20 kostade 1,8 miljarder kronor att bygga. Piteås park med cirka 1000 vindkraftverk beräknas kosta bortåt 60 miljarder kronor, men kommer budgeten att hålla? Kommer härmed Sveriges 5100 nya vindkraftverk att kosta mer än 300 miljarder kronor?)

I detta exempel antar jag att det byggs 2 parker på 1000 kraftverk vardera, 30 parker med 100 vindkraftverk per park samt 100 parker med 10 vindkraftverk per park. Totalt 6000 vindkraftverk.

Parkerna med 1000 vindkraftverk antas vara rektanglar med 20 x 50 vindkraftverk täckande en yta av 9.5 * 24.5 km2. Med avståndet 3.25 km inom vilket man inte kan bo från ett vindkraftverk läggs till rektangelns sidor ytterligare 6.5 km och 16 * 31 km2 = 496 km2 där man inte kan bo.

Parkerna med 100 kraftverk per park antas vara rektanglar på 5 x 20 kraftverk inom en yta av 2 * 9.5 km2. 6.5 km till sidorna ger 8.5 * 16 km2 = 136 km2 obeboelig yta.

Parkerna med 10 kraftverk per park antas vara rektanglar på 2 x 5 kraftverk inom en yta av 0.5 * 2 km2. 6.5 km till sidorna ger 7 * 8.5 km2 = 59.5 km2 obeboelig yta.

Total obeboelig yta blir alltså (2 * 496) + (30 * 136) + (100 * 59.5) km2 = 11022 km2.

Man kan notera att de minsta parkerna som svarar för 1/6 av energin utgör över halva denna yta, vilket visar att andel små vindkraftparker i hög grad bestämmer vilken yta som tas i anspråk.

11000 km2 obeboelig yta motsvarar cirka 2.5 procent av Sveriges yta, vilket är mer än Östergötlands yta, alternativt hela Skånes yta. (Med endast de små parkerna hade 1/12 av Sveriges yta fått tas i anspråk.)

Är då detta en stor eller liten påverkan?

I de enskilda fallen är det för berörda boende naturligtvis en oerhört stor påverkan, och siffran gör att man får anta att många berörs.

För turistnäringen, vars oro orsakade denna min beräkning, lär bara synen av kraftverk ses som skada, vilket innebär att större områden än 3 kilometer från kraftverken berörs. Snarare mil, och därmed förstörd yta för dem långt större än den här beräknade. Med tanke på att man eftersträvar vindkraft i obebyggda trakter lär också t ex fjällvidderna, Bergslagen och liknande drabbas hårdare, så oron är säkert befogad.


Utbyte
För detta offer av mark, byggkostnader på 100-tals miljarder kronor samt kanske tiotals miljarder kronor per år i ständigt driftbidrag får vi i utbyte kanske 10 procent (*) av vår el-energi i en kraftigt, närmast slumpmässigt fluktuerande produktion där en hel del bidrar till att fylla vattendammarna, då vindkraftens energi inte kan lagras.

Vindkraft garanterar inte heller leverans vid vinterns effekttoppar, utan lär kräva att vi antingen ökar toppeffekt på befintlig vattenkraft (jag vet inte om det är möjligt), bygger ut vattenkraften, bygger fossil reservkraft eller en kombination av dessa.


Kärnkraft överlägsen!
Det finns visst även de som ifrågasätter vindkraftens reducering av CO2-utsläpp. Vettigaste energialternativ är ändå kärnkraft, som förutom att inte förstöra natur inte har vindkraftens reservkraftbehov. Risken att många reaktorer slås ut under toppbelastning är mycket liten, där vindkraft ständigt har sina oberäkneliga produktionsdalar på kontinentnivå. Jämte pålitlig leverans är produktionskostnaden under halva vindkraftens även ett överlevnadsvillkor för vår industri.


--------
(*) Planerade 30 TWh vindkraft motsvarar egentligen över 15 procent av framtida el-produktion, men med tanke på erfarenheter från brittisk vindkraft är nog 10 procent snarast överoptimistiskt!Uppdatering/fundering: Man kan nästan tro att vindkraft är en slags terapi för politiker. En handgriplig teknik de anser sig förstå och därför gärna beslutar om, där kostnader och vad man får ut är mer sekundärt. Även naivitet för lobbyister som blåser dem/oss skattebetalare.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning:
* Ny Teknik: "LKAB vill bygga vindkraft på Kirunagruvan"
* Ny Teknik: "Eon väntar med vindkraft till havs"
* Ny Teknik: "Vattenfall får gräddfil till Vestas vindkraft"
* Ny Teknik: "110 vindkraftverk på Öland stoppas"
* Aftonbladet: "Sju miljarder ska möta klimathot"
* SvD: "Miljardsatsning på klimatåtgärder"
* DN: "Regeringen vill satsa miljarder på klimatet"
* DN: "Plan B för att rädda jorden". Han som sen 60-talet inte haft en riktig prognos, Lester Brown, om hur vi räddar jorden.
* DN: "Vindkraftverk kan knäcka vägbudget"

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

8 comments:

 1. lobbyist för kärnkraft? har du ngn riktig kunskap om varken kärnkraft eller vindkraft, eller plockar du bara dåliga saker du hör om vindkraft & bra saker om kärnkraft & sen får för dig att såhär är det?

  sen tycker jag förövrigt att vindkraftverk längs motorvägen e fina, blir glad av att se dem till skillnad från kärnkraftsverk eller kolkraftsverk.

  ReplyDelete
 2. Enligt en nyligen genomförd utredning i VG-regionen planerar man att sätta stora parker i skogsområden, t.ex. i Dalsland, där det bor relativt få människor, varför påverkan skulle bli minimal. De är förvisso något mindre effektiva än kraftverk vid kusten, men detta kompenseras av att man har större möjligheter i praktiken att bygga fler kraftverk på en koncentrerad yta.

  Du överskattar människors negativa syn på vindkraftverk. Jag tror att många människor som är neutrala i debatten inte anser vindkraftverk vara värre än andra teknologiska byggnader eller infrastruktur. Man tar hänsyn till detta när man bygger vindkraftverken i minst lika stor grad som när man bygger broar, järnvägar, flygplatser, motorvägar, industrier och annat som kan störa kulturvärden. Det finns ofta anvisat i översiktsplanerna var man tänker sig kunna bygga vindkraftverk.

  Och kärnkraftverk är inte heller särskilt vackra, men likväl så är det många som turistar/semestrar i deras närhet. Jag har själv badat många ggr vid Barsebäck, varmt i vattnet är det ;)

  Och om turistnäringen minskar är det ju väl egentligen rent krasst bara bra för klimatet?

  ReplyDelete
 3. anonym.

  Nej, jag är inte lobbyist för kärnkraft. Jag har inte tagit emot ett endaste öre, eller något annat, från kärnkraftsindustrin eller intressenter i kärnkraft, eller ens för att skriva denna blogg.

  Varför frågar du om jag har kunskap istället för att med din kunskap möta mina argument? Jag har läst en del om både vindkraft och kärnkraft, så viss kunskap har jag, men varför menar du att mina argument är fel för att jag "plockat dem"? Jag plockar såklart i någon mening fakta ur verkligheten som jag presenterar, och en central sak med vindkraft är dess miljöpåverkan, och det tar jag upp av den orsak jag anger. Hur kan du antyda att jag försöker manipulera? Jag tar givetvis även upp något så viktig som kostnad, men det är ju inte heller plockat i meningen manipulerat, utan raka fakta.

  Om du har något motargument mot att kärnkraft produceras till mindre än halva kostnaden för vindkraft (i exemplet Storbritannien kan kärnkraftens kostnad vara högst 1/3 av vindkraftens).

  Kostnaden för att anlägga vindkraft är de 100-tals miljarder jag nämner, vilket bl a följer av kostnaden för Lillgrund samt för Markbygdens vindkraftpark, beskriven här, och energin från vindkraft är inte alls den nominella effekt som ofta nämns. Jag tror dessvärre politiker vet att de skarvar om vindkraftens output.

  Du skriver att "vindkraftverk längs motorvägen e fina". Det fanns år 2004 knappt 160 mil motorväg i Sverige, vilket teoretiskt (med 500 meters avstånd mellan kraftverk) räcker till maximalt 160 * 20 = 3200 vindkraftverk. Då samhällen inte kan vara för nära kraftverk lär vi få ta bort minst hälften, och då har vi minst 3500 av regeringens 5100 nya kraftverkplaceringar kvar att placera.

  Jag vet f ö erfarenhetsmässigt att det inte är så lätt att placera vindkraft ens längs med motorvägar, när det kommer till miljöaspekter och boendes obehag!

  Om vi istället för 6000 vindkraftverk (där bara 1/4 står längs motorvägar) har kärnkraft kommer du inte att se några kärnkraftsverk längs med motorvägar eller någon annanstans, som du antydde du skulle göra. Kärnkraftverket kommer att stå vid en kust och inte göra 2,5 procent av Sveriges yta till s a s sanitär olägenhet. Det tar cirka 100 hektar i anspråk, bullrar inte och syns bara för de som bor i den glesbygd där det står.

  100 hektar är 1/450000 av Sveriges yta, och vindkraften tar 1/40 av Sveriges yta. Skillnaden är en faktor på cirka 10000.

  Det val du har är att se en massa vindkraft och betala 1000-tals kronor varje år till staten för att få dyr energi eller att inte se några kraftverk överhuvudtaget samt slippa betala tusenlappar till staten samt få billig energi.

  Men detta om att du inte ser kärnkraftverk visste du säkert, och om du gjorde det undrar jag varför du använder korkade argument?

  Den stora poängen med att inte ha vindkraftverk är att sådana har enorma anläggningsbidrag samt sannolikt 10-tals miljarder i årliga statliga driftsbidrag för att de alls ska fås att producera någon energi, dvs minst lika mycket bidrag som själva energipriset. Men miljöaspekten är givetvis även den viktig!

  ReplyDelete
 4. Ännu ett stolleprov!
  När statliga Vattenfalls kolkraft släpper ut 70 miljoner ton koldioxid? Det är sju gånger mer än ALL biltrafik i Sverige!
  Så länge man inte tar itu med kolkraften saknar klimatpolitiken trovärdighet!
  Ha en bra dag!

  ReplyDelete
 5. gubben.

  Vattenfalls kolkraft i Tyskland och Kina avviker väl lite från ämnet, men det är riktigt att det inte finns någon rationell miljöpolitik! Det beror nog delvis på att politiker tror att beslut i sig alltid gör nytta. I miljöfrågan styr man verksamheter med beslut, såsom att införa etanol eller vindkraft, och ett mål är att utifrån rådande tro/modeåsikt visa handlingskraft, snarare än att uppnå något utifrån djupare analyser av miljöeffekt.

  Jag kan tänka mig att Maud inte tycker det är allvarligt om det skulle visa sig att vindkraftpolitiken kostar några 100 miljarder men inte gör miljönytta samt skadar det svenska landskapet, och det utifrån att hon anser att hon gjorde något moraliskt när hon som politiker handlade. Jag antar alltså att hon, om hon erkänner politikens misslyckande, försvarar den med att de i alla fall fattade kraftfulla beslut. Sådana är politiker. Hon kan nog även försvara nybyggnadsstopp för kärnkraft med det argumentet, alldeles oavsett det beslutets konsekvenser. Det är på något vis sekundärt för Den Tänkande Politikern...

  Det sorgliga är att man alls söker styra, där nu borgerlig menar sig ha incitament istället för planekonomi. Med incitament väljs dock områden för incitamenten, såsom biobränsle eller sol och vind. De förgivettagandena ger planstyrning (jag anser detta även gäller incitamenten att minska CO2-utsläpp, men anser att miljöskatt på enligt kalkyl optimal nivå kan vara acceptabel; Lomborg snarare än Stern).

  -

  Kolkraft är nu alltså mest i Kina och Indien. IPCC:s ordförande, Rajendra Pachauri, sa till India Times (läs här) att väst under inga omständigheter får tvinga Kina och Indien att begränsa CO2-utsläpp. (Det finns en hel del som gör att man undrar om klimathysterin har helt andra syften än miljön.)

  -

  När det gäller svensk el är det förresten märkligt (och olyckligt, där medierna troligen har skuld i återgivande av V/Mp:s perspektiv i miljöfrågor) att de flesta svenskar tror att elen är den största CO2-boven. (Nämnde Danne Nordling här.)

  Svenskarna vet alltså inte att 90 procent av elenergin är ickefossil vatten- och kärnkraft! Den djupa okunskapen är kanske en orsak till att svenskarna tjatar så om vindkraft, och om Maud och Andreas Carlgren är lika okunniga eller bara jamsar med (som Reinfeldt förefaller göra med det mesta) kan man ju undra.

  -

  Ska man kanske till regeringen skicka beräkningarna i denna post (såg just en beslutsfattare i USA med info från lobbyister = 20 ha/MW = skönskrivning/lögn) samt info om lågt energiutfall och låg CO2-reduktion, samt komplettera med på hur stor del av Sveriges yta vindkraftverk kommer att synas, eller ska man skriva debattartiklar?

  Regeringen tror jag knappt går att påverka. Att påverka centerpartister känns som mission impossible. Tyvärr tycks centerpartiet notoriskt sätta sig i miljöföretags lobbyisters knän och därför tro på sagor och myter från dem (jag tänker t ex på att Mauds rådgivare är Sekabs VD, Stockholmscentern samarbete med Gröna bilister, som är lobbyister med intima kontakter hos bl a Sekab, och så vidare; för vindkraft gör Carlgren, som väl knappt har högre utbildning, ingen distinktion mellan lobbyisters och politikens målformuleringar!).


  Klimatväckelse pågår nog ännu, även om allt fler i kyla och alarmism börjar tvivla.

  ReplyDelete
 6. tharand.

  Jag antar att du med “att bygga fler kraftverk på en koncentrerad yta” menar att man i skogen inte måste anpassa dess position till bebyggelse. Dock omöjliggör ju kraftverken ny bebyggelse i skogen. Vidare förstör 165 meter höga vindkraftverk (120 m stomme, 45 m vingradie) intrycket av skogen, vilket är just det turistnäringen åsyftar i kritiken att svensk natur förstörs. Det är den som effektivt marknadsför Sverige som turistland!

  Min slutsats sist i bloggpostens beräkningsdel, att turistnäringen skadas, är förmodligen korrekt. Du bemöter ju inte min text, utan argumenterar, utan hänsyn till texten och dess argument, för sätt att bygga vindkraft på. Suck!

  Om du åtminstone haft något argument FÖR vindkraft, eller bemött något argument emot vindkraft, hade din kommentar varit i någon mening intressant.

  -

  Sen påstår du att jag överskattar människors negativa syn på vindkraft. Ursäkta? Har jag ens nämnt människors syn på vindkraft i denna text, eller i övrigt på denna blogg?

  Jag ska inte ens behöva bemöta ett så dumt påstående -- en irrelevant halmgubbe kan man kalla den; jag tror nog ungefär som du, att svenskar är ganska positiva till vindkraft --, men jag kan iofs nämna vad jag vet om människors åsikt om vindkraft, och det är att människor är mest negativa till vindkraft i det landskap som har haft mest vindkraft, nämligen i Skåne. Där var i en undersökning för ett par år sedan där bara hälften av skåningarna var positiva till vindkraft, medan i Sverige i övrigt cirka 2/3 var positiva.

  Men ditt påstående om min åsikt om detta har alltså inget som helst att göra med vad jag här har skrivit!

  (Däremot finns det en del undersökningar till attityden till vindkraft bland dem som bor inom 3 km från vindkraftverk, och de undersökningarna har jag inte heller här skrivit om och vet inga detaljer om dem, men jag vill minnas att jag sett sammanställningar som visar att de med erfarenhet av att bo nära vindkraft är mycket negativa till den! Jag lär titta på det någon gång och återkomma.)


  Jag kan iofs fortsätta att här säga något om detta, nämligen att jag tror att en orsak till att människor vill ha vindkraft kan vara att de flesta tror att den svenska elenergin till största delen kommer från kol och olja.

  Att mindre än var 10:e svensk vet att 95 procent vår elproduktion kommer från vatten- och kärnkraft visade en undersökning av CINT, och är alltså en spridd missuppfattning.

  -

  Sedan menar du att människor lika mycket tar hänsyn till vindkraft som till andra byggnader med samhällsnytta. Men eftersom vindkraft ju tar 10000 gånger större plats än vad kärnkraft (även några tusen gånger större plats än kolkraft, som vi iofs knappt har i Sverige), kan de ju inte ha lika lätt att acceptera vindkraft som kärnkraft.

  Gör tankeexperimentet att all energi kommer från vindkraft, och att vi därför låtit 25 % av marken tas i anspråk för att täcka 100 procent av den toppeffekt vi behöver, men låter ytterligare några gånger mer mark täckas av vindkraft för att kompensera svackor. Det betyder att 100 procent av Sveriges yta får vindkraftverk, där ingen bor utanför området som forskning visat människor skadas svårt av att bo inom!

  Tror du verkligen att svenskar skulle vara positiva till vindkraft då?

  Jag tror alltså att svenskens positiva inställning till vindkraft beror på dess konnotation med "god miljö", och i synnerhet i dessa tider med klimatpropaganda där vindkraft ingår, samt att svensken i hög grad, men felaktigt, tror att vår elproduktion tillhör de stora bovarna beträffande utsläpp av fossil CO2, enligt vad jag visar ovan.

  Att du skriver att det redovisas i kommunala översiktsplaner var "man" (politiker, inte sant?!) kan tänka sig att bygga vindkraft är inget som gör att de som drabbas av vindkraftverken blir mer positiva.

  -

  Om du inte anser att kärnkraftverk är vackra är det rätt ointressant beträffande svensk natur, eftersom de endast anläggs på 0,0001 procent av Sveriges yta (4 verk på 100 ha var), medan samma energiproduktion med vindkraft enligt den beräkning jag gjort tar bortåt 10 procent av Sveriges yta!

  Medge i alla fall att du begriper detta! :-)

  -

  Att du tror att miljön tjänar på att turistnäringen förlorar en stor del av de 160 miljarder kronor man årligen omsätter när svenskt landskap förfulas av vindkraftverk för >300 miljarder kronor (vilka enligt analyser dåligt minskar CO2,och naturligtvis för CO2-fri svensk el-produktion inte gör det alls) är en helt barock uppfattning!

  Du säger att ett ogästvänligt svenskt landskap är bra för miljön eftersom människor då inte vill resa hit. Jag vet inte hur du vill stoppa resandet på jorden? Tror du det upphör om hela jorden blir ogästvänlig? Att folk byter resmål om Sverige blir fullt av vindkraftverk utgår jag från att även du fattar. Så hur tänker du egentligen?

  Anser du att alla länder för att stoppa resande “solidariskt” ska förfula lanskapet med vindkraft? Vindkraft som enligt en del analyser inte gagnar miljön ens som CO2-reducerare.

  Om du nu tror på klimatkatastrof (vilket är propaganda från IPCC, och alltså ingen realitet) borde du väl tycka att katastrofer (**) i länder på grund av den är bra, eftersom du anser att det är rätt att förstöra natur med i syfte att få folk att sluta resa.


  ------
  (**) IPCC oseriösa alarmism om t ex att hälften av alla arter utrotas 2050 på grund av 0,5 till 1 grads temperaturökning, trots att sån temperaturändring skett många gånger senaste 2000 åren och att temperaturökning under Yngre Dryas för cirka 12000 år sedan, när 99 procent av Arktis is smälte, var 10 grader inom några decennier, utan att djur så massutrotades.

  ReplyDelete
 7. Att sätta upp ett vindkraftverk ute på skogsmark är faktiskt den lönsammaste markanvändning en skogsägare kan få, sedan att alla skogsägare inte visste det är en annan fråga. Norrskog har om jag inte minns fel ett projekt där de kommer att sätta upp en stor mängd vindkraftverk och holmen lika så, bra affär för markägare och byar i glesbygd men ingen ersättning för annan energiproduktion!
  /Andreas

  ReplyDelete
 8. Anderas: "Att sätta upp ett vindkraftverk ute på skogsmark är faktiskt den lönsammaste markanvändning en skogsägare kan få"

  Eh? Hur kan du komma med argument som vare sig har med mina argument eller ens med om vindkraft är bra eller inte att göra?

  Då du kom med detta ickeargument kan jag iofs upplysa dig om att jag känner till ersättningen till markägare, till exakt storlek.

  Men det har inte att göra med om vindkraft är bra eller inte. För du anser väl inte att naturförstörande oekonomisk och produktionsmässigt otillförlitlig verksamhet är bra bara för att den (via staten) ger markägare pengar?


  Andreas: "sedan att alla skogsägare inte visste det är en annan fråga"

  Vadå för "annan fråga"? Gör du nu reklam för ersättningen så att markägare ska ansöka om att bygga vindkraftverk???

  Antingen är du så korkad att du tror att vindkraft är bra för att markägare får pengar, eller så gör du reklam. Något annat kan jag inte se!


  Andreas: "Norrskog har om jag inte minns fel ett projekt där de kommer att sätta upp en stor mängd vindkraftverk och holmen lika så, bra affär för markägare och byar i glesbygd"

  Eftersom vindkraft är en verksamhet som staten betalar mer till än den får in i försäljning är den en osund verksamhet -- där iofs markägare får ersättning.

  Beträffande befolkningens åsikt om vindkraft: Där vindkraft finns är de med kraftverk på sin mark, vilka ersätts, ofta positiva medan övriga är mycket negativa. För närboende är ofta förstörd hälsa värre än värdeminskning på fastighet, vilket också är en realitet.

  (Sen är du förmodligen inte insatt i debatten om storlek; det är ja inte själv i detaljer, men hårda krav på både höjning och minskning visar att vindkraft inte är hållbar ens med den statliga finansiering den lever på.)

  Jag vet att de som ansöker om vindkraftverk på sin mark gör affärer, men det är inte argument för vindkraft. Eventuellt exempel på gnidighet där pengar är viktigare än bygdens befolknings välmående.


  Andreas: "men ingen ersättning för annan energiproduktion!"

  Fel. Användning av markägares mark ersätts vid all energiproduktion. Vi har äganderätt som garanterar det.

  En skillnad mellan vind- och t ex kärnkraft är att vindkraft tar flera tusen gånger större yta än kärnkraft. Därför får inte LIKA MÅNGA markägare ersättning med kärnkraft som med vindkraft.

  Du tycks tro att ersättning är manna från himmelen. Om den är det (nu är den istället från bolag med ersattning av staten) kan du ju argumentera för energikällor som ger än mindre energi och tar än större plats...

  ReplyDelete

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´