Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Monday, February 25, 2008

Stationsdata justerad med Hansens bias method?

Sedan drygt en vecka tillbaks har temperaturdata för några amerikanska stationer diskuterats hos Anthony Watts och Steve McIntyre här och här. Äldre data hade där obegripligt nog justerats ned för stationer som flyttats eller bytts ut. Det märkliga var att de nya förhållandena kring stationerna knappast gav mindre uppvärming, men ändå gjordes en nedjustering av äldre data medan nya data tog språng uppåt. Tyvärr ser det dock ut som att NASA/GISS närmast systematiskt ändrats på detta vis när stationer ändrats. Se t ex Warren Mayer.

I går redovisade McIntyre justerade stationsdata från Peru. På fyra analyserade stationer hade en rätt stor nedjustering för äldre rådata gjorts, på mellan 2 och 3,5 grader, vilket f ö för samtliga dessa fyra stationer tycks innebära att trenden växlar från att vara negativ till att bli positiv.
Såvitt jag kan uppskatta från världskartor med ojusterade och justerade stationer verkar Peru ha sådär mellan 15 och 20 stationer, och dessa fyra kan alltså utgöra 20-25 procent av dessa. (Kartorna på ojusterade respektive justerade stationer är i sig intressanta, där amerikanska stationsdata tycks ha justerats enormt mycket i jämförelse med andra nationer.)

I en kommentar till McIntyres post länkas f ö till några justerade stationsdata på Nya Zeeland som nästan ser ut som de ovan.Enligt en artikel i fjol menar McIntyre att många stationer i världen ligger i städer. Uppenbarligen görs ofta justeringar av dessa som om UHI-effekten skulle ha avtagit med tiden! Kanske inte konstigt att GISS stationsdata sedan 1979 ökat med minst en tiondels grad mer än satellitdata. Justering tycks dock ofta gälla tiden före 1979, då satellitmätningar startade, vilket alltså främst bör ge en överdriven temperaturökning för seklet.


McIntyre skriver i gårdagens post om data från Peru, att James Hansen inte utan förklaring ska acceptera så kraftiga justeringar och att de endast bör ske på detaljerat underlag godkänt av Hansen själv. McIntyre menar även att Hansens ointresse för detaljer (svar på frågor om justeringar brukar väl inte ge något) borde leda till att han lämnar över sitt arbete till professionella data-anlytiker. Diplomatiska ord av Steve där misstankar att oegentligheter satts i system lär finnas.

Hansens bias method i rubriken syftar förresten på detta och detta. Den flyttar en referenspunkt och namngavs faktiskt av Hansen själv. Kanske den använts??? ;-)


Uppdatering: Låt mig även nämna en studie av justerade data för 289 stationer som i IPCC:s AR4 påstås visa att ingen UHI-trend finns för stationer i städer. Se McIntyre här. För ett halvår sen fick McIntyre dessa data och visade att de ger en UHI-effekt på drygt en halv grad. Se McIntyre här och här.

McIntyre tyckte dock att många mindre orter på landsbygden räknades som städer och bestämde sig för att jämföra stationsdata från städer med idrottslag i högre serier med övriga data och fick då fram en UHI-effekt på hela 2,5 cirka 2 grader.Så bra var alltså IPCC:s bevis.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´